| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
U okviru obilježavanja 20 godina od osnivanja Evropske škole onkologije,
u Sarajevu je od 4. do 6. oktobra 2001. godine održan:
TRAINING COURSE ON EVIDENCE BASED MANAGEMENT OF BREAST CANCER
(KURS O SAVREMENOME TRETMANU RAKA DOJKE)
 

A.Kosta, B.Đulbegović i H.Bašić:
Finalni dogovor pred početak ceremonije otvaranja Kursa
Satelitski simpozijumi
Ceremonija otvaranja
Koktel
Prezentacije
04.oktobar 2001
 
Za to vrijeme u auli hotela Holiday inn bilo je živo. Prisutni su bili ljekari iz čitave BiH, susjednih zemalja i ugledni gosti iz Evrope i Amerike
  
 
Faculty Programm Registration General info Events 4. - 6.octobar
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.