| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

EVIDENCIONA ANALIZA I KOMPARACIJA LJUDSKIH FIZIČKIH I METAFIZIČKIH ORGANA I FAKTORA, NJIHOVIH TRAUMA I BOLESTI I LIJEČENJA

ČOLIĆ hadži Mustafa Šemsi

Bivši imam i hatib bivše Esme-sultanije džamije u Jajcu

 

Predavanje bi bilo sa aspekta psihološkog Islama, tzv. islamskog tarikatskog, drugostepenog osnovnog učenja, a ne bi bilo mistično, a ni gnostično, već konkretno i realno, jer bi bio govor o konkretnom i o realnom ljudskom faktoru. Pošto je Insan vrhunska realizacija obznambenog Božanskog Subjekta, Predikata i Objekta, to je identična i egzistenciona najveća Božanska zagonetnost, ako se posmatra svestrano, pa je zbog toga, poslije Allaha, najmanje poznat. Faktična stanja su inače samo evidentirana, a ne i svestrano definisana, pa se spoznaju u skladu egzistencione kategorije svakog stvorenja, a i svakom stvorenju, a posebno Insanima. Predavanje bi, dakle, bilo usklađeno sa faktičnim mojim, predavačevim, stanjem, a to stanje bi trebalo da bude tajanstveni diktat stanja cijenjenih elitnih učesnika.

Vallahul muveffiku vel muršidu!
Vesselamu ala menit-tebeal-huda!

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.