| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 - 15, 1999.

DOPRINOS ISLAMA RAZVOJU MEDICINE U SVIJETU I U BOSNI

Faruk KONJHODŽIĆ

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Pojava posljednje Božije objave snažno je inspirisala razvoj medicinske nauke u čitavom islamskom svijetu i šire. Bosna, kao kasniji sudionik nasljedstva islamske kulture, također je baštinica svih tih inovacija koje su, za ono vrijeme revolucionarne.

Nije to nimalo slučajno, jer je Islam, filozofija koja propisuje čitav niz ponašanja, iznjedrio i čitav niz elemenata koji su, i prema današnjim standardima, veliki doprinos medicinskoj znanosti. Autor se posebno osvće na kult vode koji je doveo do razvoja snabdijevanja, izgradnje vodovoda, javnih česama, šadrvana i sl. Od strane religije propisani naččin pristupanja bolesnome čovjeku, doveo je do razvoja bolnica najprije pod utjecajem Islama. Propisi koji se odnose na sanitarnu inspekciju i koji su u Islamskom svijetu inaugurirani u vrijeme pojave nove religije počeli su se u Evropi primijenjivati tek prije 200 godina. Time je doprinos islamske religije razvoju medicine nezaobilazan, ali, na žalost, veoma često prešućivan. Religija koja propisuje trajne vrijednosti kao što su ritualno pranje, gusul, gimnastiku klanjanjem, zekat za opće dobro, post i umjerenost u jelu i piću, zabrana alkohola i svega što opija, sunnećenje, putovanje, morala je doprinijeti razvoju opććehigijenskih propisa i zakona, za koje se tek kasnije utvrdilo da su bazirana na saznanjima moderne medicinske nauke, a koje su u ono vrijeme prihvaćani kao religijski postulati.

Ključne riječi : Doprinos – Islam - Sanitarna inspekcija – Bolnice – Vodovodi – Bosna

Literatura:

  1. Arnold T (1972) Povijest Islama, 2nd Ed. Sarajevo: Mešihat Islamske Zajednice u BiH
  2. Elazar S (1972) Utjecaj Islama na zdravstvenu kulturu Bosne i Hercegovine, Pro Medico - LEK 2(4): 43-54.
  3. Konjhodžić F (1991) Vakufska bolnica (Muslims’ Charitable Hospital) and first brain operations in Bosnia and Herzegovina. Chirurgia Neurologica 2: 4-6.
  4. Konjhodžić F (1998) Utjecaj Islama na razvoj zdravstvenih prilika u svijetu i Bosni. U: Mašić I.(ur): Doprinos islamske tradicije razvitku medicinskih znanosti, Sarajevo: Avicena
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.