| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

FAZE RAZVOJA LIČNOSTI U TESAVVUFU

Ašk GAŠI, Izet PAJEVIĆ

Teološki fakultet Univerziteta u Lundu, Švedska,
Psihijatrijska klinika, Univerzitetski Klinički centar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Cjelovit i detaljno razrađen sistem razvoja ličnosti i faza njenog sazrijevanja obrađen je u islamskoj disciplini koja se naziva tesavvuf. Razvoj ličnosti u tesavvufu ima za cilj poboljšanje njenih osobina, vladanje nad svojim nagonima, zamjenu loših svojstava dobrim te ispravan odnos prema sebi i svojoj okolini. Većina tesavvufskih učenjaka put dostizanja potpune zrelosti svodi u sedam osnovnih faza:

 1. duša sklona zlu,
 2. duša koja sebe kori,
 3. duša nadahnuta,
 4. duša smirena,
 5. duša zadovoljna,
 6. duša s kojom je Bog zadovoljan,
 7. duša potpuno usavršena.

Prolaženjem kroz sve navedene faze čovjek dostiže stupanj zrelosti i osposobljenost da može kompetentno odgajati i vaspitavati druge pokazujući im način kako da postignu samorealizaciju i psihičko blagostanje.

Ključne riječi: Razvoj ličnosti – Islam – Tesavvuf

Literatura:

 1. Hažibajrić F (1974) Tesavvufsko-tarikatska poema Abdullaha Bošnjaska. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga II-III: 21-32.
 2. Areb NM (1985) Risalei-salihijje (prijevod Hadžibajrić F). Sarajevo: Islamska misao
 3. Isa Abdul-Kadir (1998) Istine o tesavvufu (prijevod Mešić A). Tuzla: Odbor Islamske zajednice
 4. Pajević I (1999) Islamski način života kao faktor psihičke stabilnosti. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (Mentor: Prof. dr. sci. O.Sinanović)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.