| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, 13-15. August.1999. Bosnia and Herzegovina

PTSP ADOLESCENATA PROGNANIKA I POVRATNIKA NAKON RATA I REPATRIJACIJE

Mevludin HASANOVIĆ, Slobodan PAVLOVIĆ, Osman SINANOVIĆ

Psihijatrijska Klinika, Univerzitetsko Klinički Centar u Tuzli, 75 000 Tuzla; Bosna i Hercegovina

Ovo je preliminarno saopštenje prema nekim rezultatima, koje su autori izvukli iz studije Magistarskog rada koja je učinjena u Tuzli četiri godine nakon što je u Bosni i Hercegovini završio rat Dejtonskim sporazumom u decembru 1995. Ispitano je 120 učenika/-ca osnovne škole u Tuzli: 60 prognanika, koji se nisu vratili kući mada je rat završen i 6o povratnika iz inostranstva, gdje su boraviklli u vrijeme rata, a sada su nakon povratka u repatrijaciji, ali i dalje nisu u vlastitim kućama nego su i dalje prognanici. Korištena je metoda upitnika po Pavloviću za PTSP i Profil indeks emocija (PIE). Neki od dobivenih rezultata pokazuju da je nivo potpunog PTSP znatno veći kod djece prognanika, koja su u vrijeme rata trpjela ratnu atmosferu i sve prateće događaje i doživljaje. Na nivou društvenog funkcionisanja svi ispitanici su pokazali visoki nivo efikasnosti, što govori o visokoj sposobnosti obnove vedrine, snage i duha. Od osam ispitivanih emocija obje grupe su pokazale približno normalne vrijednosti za sve osim za opozicionalnost. Djeca koja su boravila tokom rata u inostranstvu a sada su u procesu repatrijacije, i dalje su prognanici, imaju duplo intenzivnije otpore prema sredini, što osjećaju kao nelagodan balast koji nose u stomaku, a kojeg se žele osloboditi.

Ključne riječi: PTSP – Prognanici – Povratnici – Repatrijacija

Reference:

  1. Avdibegović E, Sinanović O, Selimbašić Z (1998) Acculturation problems of Bosnian children durring the Repatriation. Book of Abstracts of 14th International Congres of International Association for Children and Adolescent Psychiatry, Stockholm,August 2-2.
  2. Pavlović (1998) Psihički poremećaji vojnika u ratu. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.Shuval J (1982) Migration and Stress. In: Gojdberg L and Bresnitz S (eds) Handbook of Stress, New York: Collier, Macmillan.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.