| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

DŽAMIJA I NJEN UTICAJ NA PSIHU LJUDI

Izet TERZIĆ

Medžlis Islamske zajednice u Mostaru, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

U ovom radu razmatra se uloga džamije kao centralne vjerske institucije u kojoj se okuplja zajednica vjernika. Uloga džamije je višestruka, a autor fokusira uticaj džamije na psihu ljudi koji dolaze u džamiju i učestvuju u različitim džamijskim aktivnostima. Između ostalog autor se posebno osvrće na mektebsku nastavu i vaspitanje djece sa ciljanim pogledom na ljudsko ponašanje - ahlak. Posebno je važna uloga džume namaza “molitva petkom, i mogugučnost imama – hatiba “propovjednika”, kao i dženaze namaza u kojoj se živi pripadnici vjerske zajednice specifično suočavaju sa realitetom smrtnog ishoda bliskih i svih drugih osoba u životu. Kroz džamiju se provode kolektivno svi vjerski obredi u čijoj realizaciji autor jasno iznosi snagu vjere i jačanje ljudskog duha pripadnika zajednice vjernika.

Ključne riječi: Džamija – Mektebska nastava - Džuma – Dženaza – Psiha – Islam

Literatura:

  1. Zuhajli V (1989) Fikh. Damask
  2. Terzić I (1999) Kur’an u Bosni i Hercegovini od dolaska islama do danas. Doktorska disertacija. Zejtuna Univerzitet u Tunisu
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.