| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congresse of the WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.

 

MJESTO I ULOGA ISLAMA U TERAPIJSKO-REHABILITACIONOM PROCESU SILOVANIH ŽENA

Abdulah KUČUKALIĆ, Alma BRAVO

Psihijatrijska klinika, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ovaj rad se bazira na iskustvu autora u grupnoj psihoterapiji silovanih žena. U radu će se prikazati tok psihoterapijskog procesa grupe žena žrtava silovanja tokom agresije na BiH. Silovanje žena u BiH od strane agresora je bilo dio ratne strategije u genocidnom ratu. Mjesto i uloga Islama u našoj tradiciji se ogledala kroz cijeli psihoterapijski proces. Islam je bio najsnažniji terapijski faktor u procesu ponovne reintegracije ličnosti silovanih žena.

Ključne riječi : Silovana žena – Islam – Grupna psihoterapija

Literatura:

  1. SelimovićE (1995) Psihologija Islama. Istanbul: Timas Yayinlari
  2. Čorić, Š.Š (1998) Psihologija religioznosti. Jastrebarsko: Naklada Slap
  3. Klain E (1999) Grupna analiza: grupna analitička psihoterapija. Zagreb: Medicinska naklada
  4. Popović Š (1999) Torture, Consequences and Rehabilitation. Sarajevo: CTV
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.