| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13 – 15, 1999.


NEKE ISLAMSKE METODE ZA OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA

Sead SELJUBAC

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Behrambegova medresa Tuzla,
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina


Da bi očuvao i unaprijedio svoje psihičko zdravlje čovjek ulaže ogromne napore koji ponekad rezultiraju dobrim a ponekad lošim ishodom. To, uglavnom, ovisi o metodama koje pri tome koristi. U ovom radu je navedeno samo pet od velikog broja metoda koje nudi vjera islam u cilju dovođenja čovjeka do psihiččke stabilnosti i ravnoteže, posebno u okruženju koje svojim načinom odnosa prema svijetu doprinosi narušavanju te stabilnosti:

  1. Učvršćenje temeljnih istina vjerovanja;
  2. Ustrajavanje u vršenju praktičnih obaveza koje proizilaze iz temelja vjerovanja;
  3. Praktikovanje dodatnih djelatnosti na koje islam ne obavezuje striktno;
  4. Kontrola komunikacije sa drugima, kontrola govora, kontrola ishrane i kontrola spavanja;
  5. Budna kontrola nad vlastitom psihičkom ravnotežom, blagovremeno otkrivanje simptoma koji je narušavaju i njihovo blagovremeno otklanjanje.
  6. Ovaj rad će se fokusirati na četvrtu fazu koja podrazumjeva da svakao osoba kontinuirano bdije nad svijim ponašanjem i razvija sposobnosti samokontrole koja je neophopdna kada je u pitanju suzbijanje nezdravih i loših navika a razvijanje zrelih obrazaca ponašanja i zdravog stila i naččina života.

Ključne riječi: Islam – Kontrola komunikacije – Kontrola govora – Kontrola ishrane – Kontrola spavanja – Psihičko zdravlje

Literatura:

  1. Karić E (1995) Kur’an s prijevodom na bosanski jezik. Sarajevo: Bosanska knjiga.
  2. Hawwa S (1988) Tarbijatuna ar-ruhijja. Kairo: Daru-l-islam
  3. Isa-Abdul-Kadir J (1998) Istine o tesavvufu (prijedvod – Mešić A). Tuzla: Odbor Islamske zajednice
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.