| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

6th International Congress of the WIAMH
Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13- 15, 1999.

 

SINTEZA ZNANJA I ODGOJA U ISLAMU

Vahid FAZLOVIĆ

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Behram-begova medresa u Tuzli,
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina


U radu se ukazuje na nedjeljivost ključnih odrednica čovjekovog bića, znanja i odgoja, koje samo u svojoj komplementarnoj ulozi čovjeku mogu dati pravilnu životnu orjentaciju. Islamski poziv čovjeku da uči je izrazito naglašen, ali jednako i uporedo se ustvrdjuje važnost plemenitog cilja do kojeg se stiže znanjem. Onome kome je dato znanje, darovan je dobrom neizmjernim, poruka je Posljednje nebeske knjige, ali i istinski uspjeh će postići samo onaj ko svoju dušu očuva čistom. Savremeni znanstvenici koji se fokusiraju na mentalno zdravlje ljudi zagovaraju novi pristup po kojem se u punoj mjeri moraju respektirati dimenzije čovjekovog i uma i duše.

Ključne riječi: Znanje – Odgoj – Sinteza – Islam

Literatura:

  1. Karić E (1995) Kur’an s prijevodom na bosanski jezik, Sarajevo
  2. Smailagić N (1990) Leksikon islama, Sarajevo
  3. Goleman D (1997) Emocionalna inteligencija, Zagreb
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.