| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
SUPRILID sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu

kapsule neuroleptik

SASTAV
:

1 kapsula sadrži: Sulpirida 50,0 mg

MEHANIZAM DEJSTVA

Sulpirid je supstituirani benzamidski derivat koji u visokim dozama djeluje antipsihotički (neuroleptički), a u nižim dozama djeluje anksiolitički i antidepresivno. Mehanizam djelovanja sastoji se u selektivnoj blokadi dopaminskih D2 receptora. Također, sulpirid djeluje antiemetički i utiče na lučenje gastrina u želucu.

FARMAKOKINETIKA

Nakon oralne primjene sulpirid se sporo i slabo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta, u prosjeku za 4,5 sata. Maksimalna koncentracija u plazmi nakon uzimanja jedne kapsule od 50 mg iznosi 0,25 mg/mL. Bioraspoloživost sulpirida je individualno različita i kreće se između 25-35%. Manje od 40% lijeka je vezano za proteine plazme. Plazmatski poluživot se kreće između 6 i 9 sati, a ukupni klirens iznosi 126 mL/min. Oko 92% ukupne doze lijeka se izlučuje putem bubrega u nepromijenjenom obliku.

INDIKACIJE:

Odrasli:

 • Hronični i akutni oblici šizofrenije
 • Neurotski, psihofunkcionalni i psihoafektivni poremećaji udruženi sa somatskim stanjima
 • Gastroduodenalni ulkus i različiti gastrointestinalni poremećaji.

Djeca:

 • Poremećaji u ponašanju
 • Infantilna šizofrenija
 • Psihomotorna depresija
 • Psihogene anoreksije
 • Onihofagija, enureza


NEŽELJENA DEJSTVA;
Sulpirid se dobro podnosi. Moguća je pojava poremećaja sna, prenadraženosti, osjećaja umora i nespokojstva. Moguća je pojava reverzibilne hiperprolaktinemije koja može dovesti najčešće do galaktoreje i amenoreje, a rjeđe do ginekomastije, impotencije ili frigidnosti). Sedacija se javlja u 25 % pacijenata. Antimuskarinski efekti, ortostatska hipotenzija i ekstrapiramidalni poremećaji se javljaju u znatno manjem stepenu nego kod većine drugih neuroleptika, mada je moguć razvoj ekstrapiramidalnog sindroma te spastičke ukočenosti vrata. Hipertermija je zabilježena u rijetkim slučajevima i zahtijeva prekid terapije.

DOZIRANJE:

Doziranje u odraslih:
U liječenju šizofrenije (negativni simptomi) početna doza iznosi 200-400 mg dva puta dnevno. Ukoliko su prisutni pozitivni simptomi, početna doza se može povećati na maksimalno 1200 mg. U liječenju neurotskih, psihofunkcionalnih i psihoafektivnih poremećaja udruženih sa somatskim stanjima doza iznosi 100 do 200 mg/dan. U liječenju gastroduodenalnog ulkusa i različitih gastrointestinalnih poremećaja dnevna doza iznosi 150 mg tokom 4-6 sedmica.

Doziranje u djece iznad 14 godina:
3-5 mg/kg tjelesne težine dnevno podijeljeno u 2-3 doze.
Dnevna doza se može povećati do 10 mg/kg tjelesne težine.

U starijih pacijenata preporučena doza iznosi od 100 do 200 mg sulpirida.

U pacijenata sa renalnom insuficijencijom preporučuje se sljedeći režim doziranja:
Kreatinin klirens 30-60 mL/min - 70% uobičajene doze sulpirida. Kreatinin klirens 10-30 mL/min - 50% uobičajene doze sulpirida. Kreatinin klirens manji od 10 mL/min - 34% uobičajene doze sulpirida.


Posebna upozorenja

U starijih i pacijenata sa renalnom insuficijencijom potrebno je adekvatno smanjiti dozu sulpirida. U toku terapije sulpiridom se ne smije konzumirati alkohol zbog njegove ubrzane resorpcije. U pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjem sulpirid se primjenjuje s oprezom zbog mogućnosti pogoršanja ovog oboljenja. Prije početka terapije sulpiridom preporučuje se monitoring faktora koji ukazuju na pojavu srčane aritmije. U pacijenata sa hipertenzijom sulpirid se primjenjuje s oprezom. Ne smije se upotrebljavati za stimulaciju motiliteta gastrointestinalnog trakta ukoliko su prisutne gastrointestinalne hemoragije, mehaničke opstrukcije i perforacije. Ne preporučuje se primjena sulpirida kod pacijenata sa epilepsijom, parkinsonizmom, manijakalnom psihozom. Terapiju sulpiridom treba posebno razmotriti u slučajevima kada u pacijenata postoje znaci akutne porfirije. U slučajevima pojave hipertermije odmah prekinuti terapiju sulpiridom.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:.

 • Levodopa antagonizira efekt sulpirida na CNS, dok efekte na motilitet gastrointestinalnog trakta
 • antagoniziraju antiholinergici, narkotici i analgetici.
 • Sukralfat i antacidi koji sadrže aluminij i magnezij hidrokside značajno smanjuju apsorpciju sulpirida, pa se preporučuje primjena lijeka prije pomenutih antacida.
 • Istovremenom primjenom sulpirida sa analgeticima, antitusicima morfinskog tipa, blokatorima H1 receptora, barbituratima, opštim anesteticima, drugim trankvilizerima, klonidinom, alkoholom potencirani su simptomi depresije CNS-a.
 • Povećan je rizik od ortostatske hipotenzije pri istovremenoj primjeni sulpirida sa kaptoprilom ili enalaprilom.
 • Sulpirid povećava nivo ciklosporina i kinidina u serumu, a smanjuje nivo digoksina.
 • Hrana smanjuje apsorpciju sulpirida za 30%.

KONTRAINDIKACIJE:

 • Preosjetljivost na sulpirid, te ostale komponente lijeka
 • Feokromocitom
 • Parkinsonova bolest

Primjena sulpirida se ne preporučuje djeci prije navršene 14 godine.

Trudnoća i dojenje
Sulpirid je kontraindiciran u trudnoći. Također ga ne treba uzimati za vrijeme dojenja, jer lijek prelazi u majčino mlijeko i zbog toga je potrebno preći na alternativni režim ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek može uticati na psihofizičke sposobnosti i tokom liječenja s ovim lijekom nije preporučljivo upravljati motornim vozilom ili strojem.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 250C. Lijek držati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje
Kutija s 30 kapsula

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt