| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
METRONIDAZOL sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu

Fabrički zaštičeni nazivi: METROZOL

SASTAV:
1 ovula sadrži: 500,0 mg metronidazola

MEHANIZAM DEJSTVA
Metronidazol je nitroimidazolni antimikrobik-antiprotozoik. Citotoksičnost lijeka je specifična za anaerobne mikroorganizme i rezultat je djelovanja intermedijarnih ili finalnih produkata (hidroksilaminski ili amino derivat s imidazolnim prstenom) procesa redukcije 5-nitro grupe metronidazola, koja se odvija u anaerobnim mikroorganizmima. Nitro-redukcijom nastaje difuzioni gradijent koji posljedično rezultira povećanim preuzimanjem metronidazola od strane pomenutih mikroorganizama. Spektar djelovanja metronidazola obuhvata: protozoe (Balantidium coli, Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis), anaerobne Gram-negativne bacile (uključujući Bacteroides spp., Fusobacterium spp, Veillonella spp.); anaerobne Gram-pozitivne bacile (uključujući Clostridium spp., osjetljive sojeve Eubacterium spp.), anaerobne Gram-pozitivne koke (uključujući Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.). Također, metronidazol djeluje na fakultativnog anaeroba Gardnerellu vaginalis, na neke sojeve Campylobacter spp., kao i na Helicobacter pylori.

FARMAKOKINETIKA
Nakon vaginalne aplikacije metronidazol se može neznatno apsorbovati u sistemski krvotok, nakon čega se metabolizira u jetri, te iz organizma izlučuje uglavnom putem urina. Vaginalna aplikacija 500 mg metronidazola u toku 5 dana omogućava sistemsku bioraspoloživost lijeka od oko 19%.

Indikacije
-nespecifični vaginitis
-vaginalna trihomonijaza

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Nespecifični vaginitis: 1 ovula na dan, duboko intravaginalno, u kombinaciji s oralnim tretmanom (ukoliko je potrebno) u trajanju od 7 dana.
Vaginalna trihomonijaza: 1 ovula na dan, duboko intravaginal-no, u kombinaciji s oralnim tretmanom u trajanju od 10 dana. Preporučuje se ovule primijeniti prije spavanja, u ležećem položaju.
Obje indikacije zahtijevaju odgovarajući tretman seksualnog partnera, čak i ako nema kliničkih znakova oboljenja.

Kontraindikacije
-preosjetljivost na metronidazol ili druge derivate nitroimidazola

NEŽELJENA DEJSTVA;
Topikalna aplikacija metronidazola ne izaziva sistemske neželjene reakcije, a lokalno je moguća slaba iritacija sluznice vagine. U malog broja pacijentkinja može se javiti cervicitis ili vaginitis uzrokovan s Candidom albicans. Vrlo rijetko se javljaju gastrointestinalne smetnje u vidu abdominalnih grčeva ili bola, povećana frekvenca uriniranja, te iritacija penisa u seksualnog partnera.


Posebna upozorenja
Posebnu pažnju zahtijeva primjena lijeka u pacijenata s teškim oštećenjem jetrene funkcije, oboljenjem CNS-a ili krvnom diskrazijom. Tretman s Metrozol ovulama treba prekinuti u slučaju alergijske reakcije ili jake lokalne iritacije.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ljekar procijeni da je potrebno Metrozol ovule se mogu primijeniti u toku trudnoće. Metronidazol se izlučuje u majčino mlijeko. Dojilje u kojih je indicirana primjena ovula trebaju prekinuti dojenje i prijeći na alternativni režim ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Metrozol ovule nemaju uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta.
Čuvanje
Čuvati na temperaturi 15 C-30 C, zaštićeno od svjetlosti. Lijek držati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati na ljekarski recept.
Pakovanje
Kutija s 10 ovula

 

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt