| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
OMEPRAZOL sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu
SASTAV:

1 kapsula sadrži: 20,0 mg omeprazola


MEHANIZAM DEJSTVA

Omeprazol je supstituirani benzimidazol. Pripada novoj grupi lijekova za regulaciju sekrecije želučane kiseline, tzv. inhibitora protonske pumpe. Inhibira enzim H+K+ - ATP-azu, tj. protonsku pumpu u parijetalnim ćelijama sluznice želuca, a time i terminalni stadij u procesu sekrecije kiseline. Posljedica je smanjena bazalna i stimulirana sekrecija kiseline bez obzira na vrstu podražaja. U uobičajenoj terapijskoj dozi omeprazol održava želučani pH oko 3, tokom 16 do 18 sati. U kombinaciji s amoksicilinom i metronidazolom, nezamjenjiv je u terapiji ulkusne bolesti izazvane s Helicobacter pylori.

FARMAKOKINETIKA

Omeprazol se nakon oralne primjene brzo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Najvišu koncentraciju u plazmi postiže za 30 minuta do 3,5 sata. Oko 95% lijeka veže se za proteine plazme. Distribuira se u tkiva uglavnom ekstracelularno, a najvećim dijelom u parijetalne ćelije. Najvećim dijelom se metabolizira u jetri u inaktivne metabolite, a izlučuje se urinom.

INDIKACIJE

- duodenalni ulkus
- ventrikularni ulkus
-"rezistentni ulkus"
- refluksni ezofagitis
- Zollinger-Ellisonov sindrom
- eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji s antimikrobicima

KONTRAINDIKACIJE
- preosjetljivost na aktivnu i pomoćne komponente lijeka

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Duodenalni ulkus:
Preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 2 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava još dvije sedmice. U slučaju ulkusa otpornog na druge lijekove, doza se može povećati na 40 mg/dan.
Ventrikularni ulkus i refluksni ezofagitis:
Preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 4 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava za još 4 sedmice. Pacijentima koji ne reaguju na ostale lijekove, doza se može povećati na 40 mg/dan.
Rezistentni ulkus:
Preporučuju se 2 kapsule Ulcosana (40 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 4 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava za još 4 sedmice.
Zollinger-Ellisonov sindrom:
Preporučuje se početna doza od 3 kapsule Ulcosana (60 mg) jedanput dnevno. Daljnje doziranje je individualno, a terapija omeprazolom može se provoditi kontinuirano više od 5 godina. Ako je dnevna doza omeprazola veća od 80 mg, daje se podijeljena u dvije pojedinačne doze. Najviša dnevna doza ne smije biti veća od 120 mg/dan.
Eradikacija Helicobacter pylori
Bakterija Helicobacter pylori najvažniji je faktor rizika za nastanak gastritisa i ulkusne bolesti. Prvih 7-14 dana preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) 2 puta dnevno u kombinaciji s amoksicilinom (Amoxibos), u dozi od 2 kapsule po 500 mg Amoxibosa (1000 mg) dva puta dnevno. U cilju postizanja što boljih terapijskih rezultata postoji više kombinacijskih shema doziranja, a izuzetno je djelotvorna:
Trojna terapija u eradikaciji Helicobacter pylori
2 puta dnevno 20 mg omeprazola (Ulcosan)
2 puta dnevno 1000 mg amoksicilina (Amoxibos)
2 puta dnevno 500 mg metronidazola (Metrozol)
Navedena kombinacija se primjenjuje 7 dana, a sam Ulcosan još 14 dana.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Većina pacijenata dobro podnosi omeprazol. Rijetko se javljaju glavobolja, dijareja, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, konstipacija, nadutost i osip.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:


Posebna upozorenja

U slučaju ventrikularnog ulkusa treba isključiti maligni proces. Starije osobe kao i bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre ne smiju uzimati doze veće od 20 mg omeprazola dnevno. Djeci se ne preporučuje davati omeprazol.

Trudnoća i dojenje

Primjenu lijeka tokom trudnoće i dojenja treba izbjegavati. Lijek u trudnoći primijeniti samo ukoliko potencijalna korist za majku prevazilazi mogući rizik za plod.Žene koje doje trebaju preći na alternativni način ishrane dojenčeta.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje

Čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, na suhom mjestu,
zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.


Način izdavanja lijeka

Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.

Pakovanje

Kutija s 14 kapsula.

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt