BOLESTI LOKOMOTORNOG SISTEMA U GRAĐEVINSKIH RADNIKA
Maleš-Bilić Lj, Hadžić-Hadžibegović R.
Dom zdravlja Banja Luka, Služba medicine rada, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Građevinarstvo kao djelatnost obiluje nizom profesionalnih štetnosti.

CILJ: Provedeno je epidemiološko posmatranje i istraživanje oboljevanja lokomotornog sistema u 477 zaposlenih građevinskih radnika GP "KRAJINA" Banja Luka (grupa radnika u visokogradnji) i 100 radnika "1. Maj-završni radovi" Banja Luka (grupa radnika u niskogradnji), od 1996. do 1998. godine. Urađena je analiza međuzavisnosti oboljevanja lokomotornog sistema među grupama radnika, kao i absentizam.

MATERIJAL I METODE: Kao izvor podataka korišteni su izvještaji o privremenoj spriječenosti za rad 577 građevinskih radnika, podaci o ukupnom radnom stažu, broju zaposlenih i novoprimljenih radnika uzeti su iz personalne evidencije i zdravstvene dokumentacije. Absentizam je posmatran u relaciji sa životnom dobi, radnim stažom i radnim mjestom radnika. Primjenjene su slijedeće statističke metode: ?2-test i t-test.

REZULTATI: Bolesti organa za kretanje su učestaliji u grupi radnika u visokogradnji (160 ili 33,5 % ) nego u grupi radnika u niskogradnji ( 18 ili 18,2 % ). Razlika je statistički značajna, (t = 3,93; P< 0,05). Najveća stopa učestalosti bolesti organa za kretanje je u srednjoj dobi od 41 do 50 godina (15,9 %). U visokogradnji statistički značajno češće oboljevaju mlađe starosne grupe radnika u odnosu na radnike u niskogradnji ( x˛ = 16,12, P< 0,005 ).

ZAKLJUČAK: Rizik oboljevanja lokomotornog sistema veći je u građevinskih radnika koji rade u visokogradnji, što je zasigurno u vezi sa uslovima rada.


DISEASES OF THE ORGANS FOR MOVMENT IN CONSTRUCTION WORKERS
Maleš-Bilić Lj, Hadžić-Hadžibegović R.
Public Health Center Banja Luka, Institution of Occupational Medicine, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

The Construction is a specific aspect of activity and abounds of numerous professional risks.

AIM: We conducted epidemiological observation and examination of the morbidity of diseases of the organs for movement in 577 construction workers. First group of workers was 477 workers of the Construction Company "Krajina" Banja Luka (group of workers at high- construction) and second group of 100 workers at the "1.May - final works" Banja Luka (group of workers at low-construction), for the period of time from 1996 to 1998. Also we made correlation analyses between groups of construction worker and prevalence of absence from work.

MATERIAL AND METHODS: The sample consisted an official reports on temporary inability for work, date of total duration of service, number of employees and newly recruited employees were taken from the personal and medical files. The cases and days of absences from work will be observed in relation to age, duration of service and post. Obtained information will be processed with basic statistical methods of percentage, the arithmetical mean, the standard deviation -test and t-test.

RESULTS: Decease of the organs for movement (limbs) are more frequent in a high-construction group of worker (160 or 33,5 %) than in a low-construction group of worker (worker 18 or 18,2 %). The difference is statistically characteristic, (t = 3,93, P<0,05). The biggest rate of frequency of limbs is in middle age, from 41 to 50 years (15,9 %), statistically characteristic difference between high-construction group of worker and low-construction group of worker according to age (?2=16,1, P<0,05).

CONCLUSION: Risks for diseases of the organs for movement in construction workers is most high in high-construction workers than in low-construction workers, as results of physical stress and worse working conditions in high-construction.

HOME PAGE