POVREDE NA RADU U RADNIKA TERMOELEKTRANE TUZLA
Hodžić M. 1, Pranjić N. 2, Kuluglija H. 2.
1 Služba Medicine rada Dom zdravlja Brčko, Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina
2 Dom zdravlja Tuzla, Služba specifične zdravstvene zaštite-Medicina rada, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rad i procese rada često prate povrede i povređivanja koje označavamo kao profesionalni traumatizam.

CILJ: Utvrditi učestalost težine povreda na radu, mogući učinak dobi, kvalificiranosti za rad i radnog iskustva na pojavu povreda na radu i broj izgubljenih dana u radnika Termoelektrane Tuzla u razdoblju od 01. 01.1995. do 31. 12.1997 godine.

ISPITANICI I METODE: Kao izvor podataka poslužili su godišnji izvještaji o povredama na radu, evidencijske liste i prijave povreda na radu. U skupini od 980 zaposlena radnika, 878 muškaraca i 102 žene, iz 19 pogona termoelektrane prikupljani su podaci o povredama. Primijenjeni su podaci o učestalosti (kumulativna stopa povreda) i težini ozljede (izgubljeni radni dani) prema metodi AUVA. Određene su godišnje stope povreda na radu i upoređene su sa statističkim podacima o broju povreda na 1000 radnika. Slučajeva ratnih povreda bilo je 36, i nisu bile uključene u analizu.

REZULTATI: Stopa povreda na radu na 1000 radnika je visoka i pokazuje relativni pad u praćenom periodu ( 71/ 1995 godine; 53/ 1996. godine; 58/ 1997.godine), a prosječni broj izgubljenih dana pokazuje porast ( 22/ 1995. godine; 33/ 1996. godine; i 53/ 1997.godine). Stopa povreda pokazuje porast s dobi od 26- 50 godina, a najveća je u dobi od 41-50 godina. Najveća stopa povreda je u kvalificiranih radnika (kontraverzno u odnosu na nekvalificirane radnike) s brojem slučaja: 14 muškaraca 1995.godine; 24 (23 muškaraca i 1 žene) 1996. i 33 (32 muškarca i 1 žene) 1997. godine, s brojem izgubljenih dana: 419; 566 i 1378.

ZAKLJUČAK: Stopa i ozbiljnost povreda na radu u radnika termoelektrane su visoki. Najčešće se povređuju iskusni, kvalificirani radnici. U cilju prevencije povreda treba osigurati mašine i alat, koristiti lična zaštitna sredstva, ergonomski prilagoditi radna mjesta i pravilno rukovati mašinama i alatima na radnom mjestu.


OCCUPATIONAL TRAUMATISE IN WORKERS AT THERMOELECTRIC PLANT TUZLA
Hodžić M 1, Pranjić N 2, Kuluglija H 2.
1 Health Center Brčko, Service of Occupational Medicine, District Brčko, Bosnia and Herzegovina
2 Health Center Tuzla, Service of Occupational Medicine, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Employment and employment process followed injuries at work which signs occupational traumatise.

AIM: To determine the incidence rate of injuries at work, in order to find out whether the age and qualified level for work have aggravating effect on accident occurrence in workers at Tuzla thermoelectric- plant an analysis of injuries at work and injury days lost was carried out from 01. 01.1995. - 31.12.1997.

SUBJECTS AND METHODS: Data source was the annual survey based on the worker injuries report and medical examiner report indicating the number of injuries at work that occur each year. A sample of 980 workers, 878 men, 102 women from 19 part of plant was collected the dates of injuries. Indicators used to analyse the cumulative injury rate and the injury severity measured by missed work-time (according to AUVA method). The cumulative injury rate compared to statistic dates in all years per 1000 workers. The cases of war related injuries (36 of them) were excluded of analysis.

RESULTS: The incidence rate per thousand workers was high and it relative decreased in time (71 in 1995; 53 in 1996; and 58 in 1997.), and the average number of injury work days lost increased (22 in 1995; 33 in 1996; and 53 in 1997). Injury rate has a rising trend with age for injuries from 26-50 years, and it is the most in workers aged from 41-50 years. The most incidence rate of injury at work was in qualified workers (contrivers to non-qualified workers) with number cases of 14 men in 1995; 24 (23 men and 1 women) 1996 and 33 (32 men and 1 women) 1997, with 419; 566 and 1378 days lost.

CONCLUSION: The incidence rate of work related injuries and the injury severity was high in Thermos-electric plant workers. The most frequent injured experienced qualified workers. In the aim of prevention injuries at work, there is also a clear need for the application of machine guards, use of personal protection equipment, ergonomic adapted work tasks, and proper material and tool handing.

HOME PAGE