PROFESIONALNI ALERGIJSKI KONTAKTNI DERMATITIS I ATOPIJA
Spasojević M, Tačević S, Ursulović D.
Institu za medicinu rada i radiolosku zastitu, Klinicki centar Srbije, Beograd, Srbija i Crna Gora.

Alergijski kontaktni dermatitis (AKD) je manifestacija kasnog tipa kožne hipersenzitivnosti. Podaci iz literature o znacaju veze izmedju atopije i razvoja AKD su protivrečni.

CILJ: Definisati znacaj atopije u razvoju profesionalnog AKD.

MATERIJAL I METODE: Ispitivanu grupu je činilo 85 industrijskih radnika (45,5% muškog i 56,5% ženskog pola) koji su boravili na Institutu za medicinu rada u okviru utvrdjivanja profesionalnog AKD. Svi ispitanici su bili obuhvaćeni alergološkim upitnikom i kompletnim fizičkim pregledom, uključujući i pregled dermatologa. Ispitanici su takodje testirani epikutanom baterijom standardnih alergena, kao i alergenima radnog mesta. Rezultati pač testa su očitavani posle 24, 48, 72 i 96 sati. Ukupni IgE je meren RAST metodom. Prik test na standardne inhalacione i nutritivne alergene je takodje radjen.

REZULTATI: Prosecna starost ispitivanih radnika je bila 39 godina, a trajanje profesionalne ekspozicije (TPE) 15,2 godine. Atopija je nadjena u 25 radnika. Profesionalni AKD je verifikovan u 47 (55,2%) ispitanika. U atopijskoj grupi profesionalni AKD je utvrdjen u 52,0% ispitanika, dok je u neatopijskoj grupi nadjeno 46,7%; P>0,05. Trajanje profesionalne ekspozicije je bilo kraće za približno 2,3 godine u atopijskoj grupi s profesionalnim AKD nego u neatopijskoj grupi ispitanika (P>0,05). U grupi ispitanika sa dugotrajnim atopijskim dermatitisom profesionalni AKD je verifikovan u 9 (68,0%) radnika; P>0,05.

ZAKLJUČAK: Naši rezultati ukazuju da atopičari sa atopijskim kožnim bolestima češće oboljevaju od profesionalnog AKD, dok atopičari bez klinicki prisutnog kožnog oboljenja ne pokazuju znacajnu sklonost za razvoj profesionalnog AKD.


OCCUPATIONAL ALLERGIC CONTACT DERMATITIS AND ATOPY

Spasojevic M, Tacevic S, Ursulovic D.
Institute of Occupational Medicine and Radiological Protection, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia and Montenegro

Allergic contact dermatitis (ACD) is the manifestation of late-type skin hypersensitivity. Data on the significance of atopy in relation to the ACD development are controversial in the available literature.

AIM: To define the significance of atopy to the development of occupational ACD. Data on the significance of atopy in relation to the ACD development are controversial in the available literature.

SUBJECTS AND METHODS: Tested group consisted of 85 industrial workers (45,5% of males and 56,5% of females) referred to the Institute of Occupational Medicine for verification of occupational ACD. All subjects were interviewed by allergological questionnaire, and complete physical examination was carried out including dermatological consultation. The subjects were tested by patch battery of standard allergens as well as by industrial allergens found in the work place. The results of patch testing were regularly interpreted after 24, 48, 72 and 96 hours respectively. Total IgE was measured by RAST method. The prick test with standard inhalant and nutritional as well as occupational allergens was also performed.

RESULTS: The average age of tested workers was 39 years, and the duration of occupational exposure (DOE) was 15,2 years. Atopy was found in 25 workers. Occupational ACD was verified in 47 (55,2%) subjects. In the atopic group occupational ACD was detected in 52,0% out of the cases, while in the group with no atopy was found in 46,7% out of the cases; P>0,05. The duration time of occupational exposure was shorter in for approximately 2,3 years in the atopic group with occupational ACD in relation to non-atopic persons (P>0,05). In the group of subjects who had experienced occupational atopic dermatitis ACD was verified in 9 (68,0%) workers (P>0,05).

CONCLUSION: Our results suggest that atopic individuals who used to have atopic skin disorders are affected with occupational ACD more frequently, while, according to our findings, atopy with no clinical evidence of skin disorders presents no significant risk to the development of occupational ACD.

HOME PAGE