DISTRIBUCIJA PRIMARNIH BAKTERIJSKIH INFEKCIJA KOŽE I KOŽNIH ADNEKSA U DERMATOLOŠKIH BOLESNIKA
Hadžigrahić N, Kuralić S.
Klinika za kožne i spolne bolesti UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina

CILJ: Cilj rada je utvrditi prevalencu i karakteristike primarnih bakterijskih infekcija kože i kožnih adneksa u djece i odraslih osoba.

ISPITANICI I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 1295 pacijenata, oba spola i svih starosnih skupina, pregledanih na Klinici za kožne i spolne bolesti UKC Tuzla u periodu januar-april 2003. godine. Dijagnoza piodermije postavljena je na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i bakteriološke verifikacije uzročnika. Pacijenti sa bakterijskim infekcijama kože podijeljeni su u četiri skupine: 1) pacijenti sa epidermalnim piodermijama; 2) pacijenti sa folikularnim piodermijama; 3) pacijenti sa piodermijama žlijezda znojnica i 4) pacijenti sa piodermijama posebnog izgleda i toka.

REZULTATI: Primarne bakterijske infekcije kože i kožnih adneksa dijagnostikovane su u 64/1295 ili 4,6% pregledanih pacijenata (44 muškarca i 20 žena). Rezultati prema navedenim skupinama pacijenata bili su sljedeći: 1) Pacijenti sa epidermalnim piodermijama: 23/64, od čega 21- Impetigo contagiosa; 2- Angulus infectiosus oris streptogenes. Najveći broj oboljelih od impetiga (15/21) bila su djeca. 2) Pacijenti sa folikularnim piodermijama: 31/64, od čega 18- Ostiofolliculitis, Folliculitis simplex disseminata i Folliculitis simplex barbae; 13- Furunculus, furunculosis i carbunculus. Najveći broj oboljelih bili su muškarci (25/31), posebno vojna lica, regruti i rudari. Starosna dob većine oboljelih od folliculitisa (15/18) bila je 16-35 godina, dok su se piodermije koje zahvataju i perifolikularno tkivo više javljale u starijih osoba. 3) Pacijenti sa piodermijama žlijezda znojnica: jedan pacijent ženskog spola (1/64) imao je Hidradenitis suppurativa. 4) Pacijenti sa piodermijama posebnog izgleda i toka: 9/64, od čega 2- Erythrasma; 4 - Streptodermia epidermodermalis lymphatica i 3- Granuloma pyogenicum. Erythrasma se javljala isključivo i muškaraca mlađe i srednje starosne dobi. Najčešće izolovane bakterije bile su: Staphylococcus aureus i beta-hemolitički streptokok grupe A, rjeđe gram-negativne bakterije.

ZAKLJUČAK: Na osnovu dobijenih rezultata zaključili smo da primarne bakterijske infekcije kože nisu čest razlog upućivanja dermatologu, jer se mnogi slučajevi liječe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Epidermalne piodermije javljale su se uglavnom kod djece oba spola, dok su se folikularne piodermije i erytrasma češće javljale u muškaraca mlađe i srednje starosne dobi, posebno vojnih lica, regruta i rudara. Najčešći uzročnik primarnih bakterijskih infekcija kože bio je koagulaza-pozitivni, penicilin-rezistentni Staphylococcus aureus.

THE DISTRIBUTION OF PRIMARY BACTERIAL INFECTIONS OF SKIN AND SKIN STRUCTURES IN DERMATOLOGICAL PATIENTS

Hadžigrahić N, Kuralić S.
Department of Dermatology UCC Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

OBJECTIVES: The aim of this study is to determine the prevalence and characteristics of primary bacterial infections of skin and skin structures in dermatological patients.

MATERIAL AND METHODS: We studied 1295 patients, both sex and all ages that were examined in Department of Dermatology UCC Tuzla during the period of January-April 2003. The diagnosis of pyodermia was based on history, clinical examination and culture. Patients with pyodermia were divided into four groups: 1) patients with epidermal pyodermia; 2) patients with follicular pyodermia; 3) pyoderma patients of sweat glands; 4) pyodermia - patients of unusual appearance and course.

RESULTS: Primary bacterial infections of skin and skin structures were diagnosed in 64/1295 or 4,6% patients (44 male, 20 female). 1) pyodermia patients - 23/64: 21-Impetigo contagiosa; 2-Angulus infectious orals is streptogenes. Impetigo contagious was the most common in children- 15/21). 2) pyodermia patients - 31/64: 18- Ostiofolliculitis, Folliculitis simplex disseminata and Folliculitis simplex barbae; 13- Furunculus, furunculosis and carbunculus. Majority of patients with follicular pyodermia were men, particularly militaries, recruits and miners, aged 16-35 years (folliculitis) and elderly (furunculosis). 3) pyoderma patients of sweat glands- one woman (1/64) with Hidradenitis suppurativa 4) pyodermia patients of unusual appearance and course - 9/64: 2- Erythrasma; 4 - Streptodermia epidermodermalis lymphatica and 3- Granuloma pyogenicum. Erythrasma was found exclusively in younger and middle-aged men. The most frequent isolated bacteria was Staphylococcus aureus, beta-haemollitic streptococci of group A and, uncommonly, gram-negative bacteria.

CONCLUSION: We concluded that primary bacterial infections of skin and skin structures was not common cause for patients to be reffered to a dermatologist as the majority of cases were treated by general practitioners. Epidermal pyodermia were the most common in children of both sexes and follicular pyodermia and erithrasma were found in younger and middle-aged men, particularly military, recruits and coal-miner. The most frequent isolated organism causing primary bacterial infections of skin was coagulasa-positive, penicillin-resistant Staphylococcus aureus.

HOME PAGE