OCJENA ZDRAVSTVENOG STANJA DEMINERSKOG TIMA IZLOŽENOG MUNICIJI OSIROMAŠENOG URANIJUMA
Kadenić M 1, Kadenić M 2, Pranjić N 3.
1 Kantonalna Javna Ustanova " Domovi zdravlja Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Dom zdravlja "Centar", Sarajevo, Bosna i Hercegovina
3 Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Osiromašeni uranijum upotrijebljen u vojne svrhe nužno otvara vrata budućoj toksikologiji osiromašenog uranijuma. Predstavlja izvor kontraverzi radiološke i kemijske toksičnosti osiromašenim uranijumom. Zahtijeva buduća eksperimentalna i klinička istraživanja, vezana za njegove efekte na biosferu i ljudske organizme.

CILJ: Cilj ovog istraživanje bio je utvrditi da li je došlo do uticaja interne kontaminacije osiromašenim uranijumom (zračenje municije sa osiromašenim uranijumom) na zdravlje deminerskog tima i stranih voditelja tima sa porodicama.

ISPITANICI I METODE: Ispitanike je činilo 158 osoba koji su dolazili u kontakt sa municijom obogaćenom osiromašenim uranijumom, što je i pretpostavka da su kontaminirani, a činili su ih: deminerski tim "NPA" (Norveške međunarodne pomoći), i strani voditelji tima sa porodicama. Pregledi su izvršeni u periodu 20.02. - 04. 05. 2001. Metod zdravstvenog pregleda sproveden je po uputama NPA iz Osla od 22. 02. 2001 godine i sadržavao je: opšti pregled sa pregledom kože, RTG snimak pluća (Fluorogram), labaratorijsku analiza krvi (SE, KKS, DKS, GamaGT, Kreatinin).

REZULTATI: Na osnovu obavljenih pregleda, snimka pluća i labaratorijskih analiza krvi može se reći da: nije utvrđeno postojanje signifikantnih znakova (P>0,05) štetnih uticataja na zdravlje ispitanika izloženih osiromašenom uranijumu. Promjene koje su kod nekih radnika nađene na plućima mogu se objasniti ranijim upalama, bronhitisom, prehladama, pušenjem. Promjene u labaratorijskim analizama krvi kod nekih radnika mogu se objasniti prehladama i alergijama ili postojanjem ranijih hroničnih obolenja. Nijedan slučaj karcinoma pluća, karcinoma krvi - leukemije, nije nađen.

ZAKLJUČAK: Rezultati ocjene zdravlja deminerskog tima pokazuju da osiromašeni uranijum nije predstavljao radiološku opasnost.


ASSESSMENT OF HEALTH EFFECTS IN DEMINING TEAM EXPOSED TO WEAPON WITH DEPLETED URANIUM

Kadenic M 1, Kadenić M 2, Pranjić N 3.
1 Canton Public Health Center Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2 Public Health Center "Center" Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

The military use of depleted uranium in the tactical battlefield necessitates further insight into the toxicology of depleted uranium. The present controversy over the radiological and chemical toxicity of depleted uranium warrants further experimental and clinical investigations of its effects on the biosphere and human organisms.

AIM: The aim of this study is to show is there any link between internal contamination with depleted uranium (from ammunition with depleted uranium) and health hazards in de-mining team persons and foreign trainer with their family.

SUBJECTS AND METHODS: We examined health state of 158 person who had contact with weapon with depleted uranium presumed that this persons were exposed to depleted uranium. The subjects of the study were de-mining team "NPA" (Norwegian People's Aid) and foreign trainer with their family. Examinations were performed in period from 20.02. - 04.05.2001. The method of health examination were performed by instructions from HQ NPA from Oslo (document from 22.02.2001) and included: physical examination and skin examination, X-ray of lungs, and blood test analysis (SE, KKS, DKS, gamma GT, creatinine)

RESULTS: On the base of examination, X-ray of lungs and blood test analysis we did, we found that: there are no significant signs that staff has been exposed to depleted uranium radiation which could endangered their health (P>0,05). The founded changes on lung of some examiner could be explained by earlier pneumonia, bronchitis, influenza or some disorders of them smoke cigarettes. Some abnormalities in blood test analysis could be resulted that some of patients had influenza or allergy or some chronic disease. No lung cancers and blood cancers (leukaemia) have been found.

CONCLUSION: Results of the study found that exposure to depleted uranium in demining team not presented radiological healthy risk.

HOME PAGE