Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
Sufizam i Psihologija
Sadržaj
Mr Ašk Gaši: Predgovor bosanskom izdanju
Thomas H. Elmore.: Predgovor
Predgovor autora bosanskom izdanju
Prim Mr.sci. Dr Mevludin Hasanović, spec.neuropsihijatar
Pravo nerođene djece na život i Kur´an
Odnos Kurana prema intimnom životu
Tesawwuf (sufizam dervišluk) srce Islama
Religija i zdravlje i nauka
02.04.2005. u Zagrebu održan Internacionalni, simpozij "VJERA I ZDRAVLJE, ULOGA DUHOVNOSTI U MODERNOJ MEDICINI I PSIHOLOGIJI".
1.04 2006 u amfiteatru Franjevačke teologije u Sarajevu održan Prvi međunarodni bioetički simpozijum: "Integrativna bioetika i izazovi savremene civilizacije".
Psihijatrija
Prvi kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu od 02. do 04.10.03. godine
Doktorati i magisteriji 2003
20. 02. 03 u Tuzli je mr.sci. dr Izet Pajević, neuropsihijatar, odbranio doktorsku disertaciju
06. 02. 03 u Tuzli je prim.dr Mevludin Hasanović, neuropsihijatar. odbranio magistarski rad
18.12.03. Naš stručni saradnik Dr. J.Đelilović-Vranić odbranila doktorsku disertaciji iz neurologije na KCUS

6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999. Knjiga apstrakata:

HADŽIĆ Salim ARAPSKO-ISLAMSKI DOPRINOS U MEDICINI

KONJHODŽIĆ Faruk DOPRINOS ISLAMA RAZVOJU MEDICINE U SVIJETU I U BOSNI
TERZIĆ Izet DŽAMIJA I NJEN UTICAJ NA PSIHU LJUDI
ČOLIĆ hadži Mustafa ŠemsiEVIDENCIONA ANALIZA I KOMPARACIJA LJUDSKIH FIZIČKIH I METAFIZIČKIH ORGANA I FAKTORA, NJIHOVIH TRAUMA I BOLESTI I LIJEČENJA
GAŠI Ašk, PAJEVIĆ Izet FAZE RAZVOJA LIČNOSTI U TESAVVUFU
HASANOVIĆ Mevludin ISLAMSKI PRISTUP U LIJEČENJU ALKOHOLIZMA, DEPRESIJE, SUICIDA I TRAUME
QUERESHY M. Jaffer H.KONCEPTI LIJEČENJA DEPRESIJE ZASNOVANI NA VJERI
MORO Ljiljana MENTALNO ZDRAVLJE I RELIGIJA
KUČUKALIĆ Abdulah, BRAVO Alma MJESTO I ULOGA ISLAMA U TERAPIJSKO-REHABILITACIONOM PROCESU SILOVANIH ŽENA

SELJUBAC Sead NEKE ISLAMSKE METODE ZA OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA

HASANOVIĆ Mevludin, HASANOVIĆ Ines-Azra ODNOS ISLAMA PREMA PROBLEMIMA OVISNOSTI
KOZLIĆ Osman OSNOVNI PRINCIPI I METODE POSLANIKOVE MEDICINE

KARIĆ Amir RAZUMIJEVANJE FENOMENA PSIHIČKE STABILNOSTI LIČNOSTI U KONTEKSTU ISLAMSKOG POIMANJA SLOBODE I UNIVERZALNOG REDA

JAVED Muhammad Afzal RELIGIJA, DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA

AVDIBEGOVIĆ Esmina, SINANOVIĆ Osman RELIGIJSKO – ETIČKO – PRAVNI POGLED NA LJEKARSKU POMOĆ U SAMOUBISTVU I EUTANAZIJI

FAZLOVIĆ Vahid SINTEZA ZNANJA I ODGOJA U ISLAMU

BEĆIROVIĆ Ešref TERAPEUTSKE DIMENZIJE NAMAZA

PAJEVIĆ Izet, SINANOVIĆ Osman, PAVLOVIĆ Slobodan UTJECAJ ISLAMSKE RELIGIOZNOSTI NA PSIHIČKU STABILNOST VOJNIKA U RATU
DJELILOVIĆ Jasminka, BRAVO Alma ZNAČAJ ISLAMA U KOŠENJU SA TRAUMATSKIM GUBICIMA: PRIKAZ RADA PSIHOTERAPISJKE GRUPE

| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

PRAVO NEROĐENE DJECE NA ŽIVOT I KUR"AN

Mevludin Hasanović, Prim. Dr.med. spec.neuropsihijatar

Psihijatrijska klinika, Univerzitetsko klinički cenar Tuzla, asistent na Defektološkom fakultetu u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, 75 000 Tuzla

"Onome ko baci pogled na islamske izvore, dakle, Kur"anska ajeta i Vjerovjesnikov Sunnet, otkriće se nekoliko činjenica, a to su:
1. Islam je uistinu prva vjera koja je propisala djetetu njegova prava.
2. Ova prava, koja je islam propisao, kompletna su i ne traže dodatno objašnjenje.
3. Sadašnji zakoni su se koristili islamskim izvorima kada su se određivali prema ovim pravima
."(Huseyn 1994).
"Ako bismo željeli sažeto da izrazimo ova prava, možemo ih eksplicirati na sljedeće: "Dijete ima pravo na život prije rođenja i poslije njega, ima pravo na porijeklo, na lijepo ime, na dojenje, odgoj i materijalno pravo zatim na obrazovanje i odgoj." " (Huseyn1994).

U vrijeme održavanja nastave na postdiplomskom studiju iz Forenzičke psihijatrije 1990. godine u Zagrebu, imali smo predavača Mr pravnih nauka Kseniju Turković, koja je bila asistent profesoru Zvonimiru Šeparoviću, poznatom viktimologu i šefu katedre za Medicinsko pravo. Mr Turković nam je iznijela zabrinjavajuće podatke iz najnovijeg popisa stanovnika Hrvatske. Statistički podaci prema njenim riječima govore o padu nataliteta i o negativnom trendu u dinamici prirodnog priraštaja stanovništva Republike Hrvatske, koji se približio nuli. Iz trenda u posljednja tri popisa se procjenjuje da će u narednom popisu 2001. godine prirodni priraštaj biti sa predznakom minus, što znači da će u Hrvatskoj u jednoj godini biti veći broj umrlih od broja novorođenih ljudi. Drugim riječima mortalitet će biti veći od nataliteta. Ova pojava je poznata kao bijela kuga. Reakcija katoličkog vrha sa Kaptola je bila promptna i izdašna. Na svim javnim mjestima su bile izlijeplene lijepo likovno riješene opomene, pozivi i upozorenja hrvatskim građanima. Bilo je to pred sami početak rata sa JNA 1991. godine. Kaptol je najotvorenije pozivao da treba da se rode sva začeta djeca koja nemaju sigurnu budućnost i da se donesu na Kaptol u crkvenu instituciju koja garantuje budućnost takve djece. Na ovaj način se hrvatski crkveni establišment uključio u borbu protiv pošasti bijele kuge, pozivajući narod protiv abortusa. Posebno se isticala poruka "Ne ubijajte svoju djecu, i nerođeno dijete je čovjek". Na ovaj način je katolički establišment uzeo učešće u borbi protiv oduzimanja prava na rađanje nerođenoj djeci Hrvatske a u skladu sa svojim svjetonazorom.

"Najveći skup svjetskih vođa u istoriji okupio se u Ujedinjenim nacijama 29. i 30. septembra 1990. godine na Svjetskome skupu na vrhu za djecu. Predvođen 71 šefom država i vlada i 88 drugih visokih funkcionera, uglavnom na ministarskoj razini, svjetski skup na vrhu usvojio je Deklaraciju o preživljavanju, zaštiti i razvoju djece, kao i Plan akcije za primjenu Deklaracije u devedesetim godinama." (Grant 1990)

Nakon iščitavanja Deklaracije o preživljavanju, zaštiti i razvoju djece, a potom Plana akcije za primjenu Deklaracije u devedesetim godima, odnosi se na ovo stoljeće, ostane se zapitano da li je o zaštiti djece sve rečeno ako se o njima počnemo brinuti tek od kako se rode. Možemo li prihvatiti da u današnjem razvoju nauke i tehnike, posebno nakon prodora u spoznajama o čovječijem intrauterinom (unutarmateričnom) životu pomoću ultrazvuka i drugih specijalnih observacijsko-dijagnostičkih metoda, koje su postale rutinske u ginekologiji i u pripremi za porod. Ovaj skup svjetskih vođa nije niti jednom riječju spomenuo pitanje zaštite nerođene djece ili zaštite trudnica. Obzirom da je uslov za rađanje zdravog na vrijeme donešenog djeteta, po mogućnosti besprijekorno bezbjedan proces razvoja unutar majčinog tijela, nedopustivo je prihvatiti ovako nekompletne deklaracije i planove, pa makar oni dolazili sa svjetskog vrha i od Ujedinjenih nacija.

O jalovosti i ispraznosti ovih "sastanaka na vrhu" govori rat u Bosni i Hercegovini sa najmonstruoznijom realizacijom genocida nad muslimanima od strane pravoslavnih i katoličkih protagonista, koji su zaklinjući se u vjernost svojim religijskim vrijednostima rušili sve vrijednosti islamskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, a pred očima cjelokupne međunarodne javnosti, pretežno kršćanske vjerske opredjeljenosti, koja je znajući za genocid nad muslimanima, gledajući ga, dugo vremena ostala bez efikasnog i pravovremenog reagovanja. Međunarodna zajednica, uprkos proklamacije svojih planova za devedesete godine ovoga stoljeća, svojim prisustvom u BiH za vrijeme posljednjeg rata legitimisala je sebe kao licemjernu. Sa nedostatnom humanitarnom aktivnošću, podržala je višemjesečnu glad do umiranja, čime su naročito pogođena nerođena djeca sa svojim bremenitim majkama i tek rođena djeca, odnosno bolesna djeca i djeca siročad. Nema tačnih podataka, a sumnjam da će se ikada saznati razmjer tragične sudbine muslimanske djece u utrobama svojih majki i onih rođenih pred sami rat ili tijekom rata. Rat u BiH je samo jedan originalan primjer ali ne i usamljen kada se pogleda sa stanovišta ljudske, nama poznate historije.

"Prema istraživanju i kompjuterskoj obradi švajcarskog naučnika Žan Žak Babela čovječanstvo je do 1971. godine, tj. za 5559 godina, vodilo 14.513 ratova. Dodamo li k tome da je od 1971. do 1993. vođen 21 rat onda je aktuelni BH rat 14.534-ti po redu u historiji čovječanstva i 168. po redu nakon drugog svjetskog rata. U svim tim ratovima stradalo je oko tri milijarde i 643 miliona ljudi, znatan broj od ove ogromne cifre otpada na stradanje djece.

Još od najranijih ratova pa do danas stradanje djece se postepeno povećavalo. U početku ih je bilo zanemarljivo malo, jer su protivnici respektovali djecu i dječije živote. Čak i poludivlje horde, u ratnim pohodima, štedjele su protivnikovu djecu. To su činili i osvajači: Huni, Mongoli i mnogi drugi. Od početka ratovanja pa do prvog svjetskog rata, od ukupnog broja žrtava, na djecu do 15 godina starosti odnosilo se oko jedne sedmine, ili oko 14%. U prvom svjetskom ratu jednu petinu ili 20% svih žrtava odnosilo se na djecu, dok u drugom svjetskom ratu jedna trećina, ili 29% žrtava odnosilo se na djecu do 15 godina starosti.

U drugom svjetskom ratu život je izgubilo oko 31 milion civila, među kojima je bilo oko devet miliona djece. Na jugoslovenskom ratištu živote je izgubilo oko trista hiljada mališana od čega 60% u BiH."(Arnautović 1994)

Neprijatelji islama i muslimana su u BiH ispoljavali svoje djecoubilačke porive posebnim metodama prema trudnicama, parajući im bremenite trbuhe, i nabijajući na noževe ili druge šiljke djecu koju su prethodno na silu iščupali na svijet. Nisu bile rijetke situacije kada su na ražnjevima pekli tijela čovječijih plodova. Porediti ih sa poludivljim hordama nema nikakvog smisla, jer vidjeli smo viteštvo tzv poludivljih hordi, oni nisu svoje nasilje ispoljavali na nesposobnima da se odbrane. Mržnja kojom su silovatelji muslimanki razbacivali svoje pogano sjeme po utrobama nezaštićenih pripadnica islama je sa stanovišta savremene svjetske logike iracionalna, ali cilj silovatelja da se ukine mogućnost rađanja malih muslimana iz kreposnih začeća kako to Allah dž.š. zahtijeva, govori o univerzalnoj borbi očovječenog zla protiv uspostave dobra putem slijeđenja "ispravnog puta", kojim su išli i živote svoje žrtvovali oni kojima je Allah dž.š. jedino zadovoljan.

"Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade."(En - Nur)

"I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put."(El - Isra)

"Alejhisselam je zabranio ubijanje žena i djece." Prenosi Ibn Abas(I.P.H. 1828)

U posljednjem BH ratu, "najteže je bilo biti dijete i brižna majka. Ovo je rat protiv djece i njihovih majki. U historiji ratova ovakav se nije dogodio. Nažalost, odobren je i stimulans od Evropske zajednice i Organizacije ujedinjenih nacija, uz prećutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i Pokreta nesvrstanih. Ovaj rat je naša patnja, a njihova sramota, od predsjednika do sekretara pa do posljednjeg građanina. Jer, ubijanje i zlostavljanje djece i njihovih majki nije samo zločin izvršilaca već i njihovih pokrovitelja.
I sve je to svakodnevno svima servirano, putem medija, rječju i slikom, taklo da ne mogu kazati da su bili neinformisani.

Svakodnevno su bili očevici golema stradanja naroda diljem BiH. Vidjeli su masakre, konc-logore, rijeke prognanih: čuli su i pročitali o sistematskim i masovnim silovanjima , čak i djevojčica od sedam godina, o masovnim klanjima djece i majki nad jamama, na mostovima, u logorima, o spaljivanju hiljada žive djece, žena i staraca u kućama i drugim objektima, o umiranju od gladi, smrzavanju itd. Sve su to vidjeli, čuli i pročitali u svojim medijima, od svojih novinara i drugih svjedoka. Pa ipak direktno ili indirektno podržavaju takav rat i njegove zločine. Zato su oni saučesnici u ovim zločinima."(Arnautović 1994)
Bili smo svjedoci mnogih dženaza. Klanjali smo onima koje smo znali ali mnogima koje nikada nismo okom spazili, niti smo znali da negdje postoje kao naši savremenici. Svjedočili smo mnogim teškim suzama, vriskama, uzdasima i pokušajima majki, sestara, braće, očeva, ašik djevojaka i ašik momaka da se bace u kabur za svojim najmilijim. A Muhammed s.a.v.s. izreče hadis koji prenose Buhari, Muslim i Ibn Musa.
"Zaista se umrli uznemirava plačem njegove porodice." ( I.P.H. 558
Željeli su vlastitu smrt pogođeni separacijskim strahom koji je učinio da se zaborave, protivno vjerskim principima o čuvanju sabura u najtežim životnim iskušenjima.
"A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli"(Ali Imran 143)
Sve je to odraz teškog bola i nepristajanja na trajni gubitak onih kojima je Allahovom voljom život na ovom svijetu istekao, koji su kao šehidi pošli u susret svome Gospodaru, oslobođeni od grijeha, srećni što su odabrani kao svjedoci vjere islama.
"O vjernici, ne budite kao nevjertnici koji govore o braći svojoj kada odu na daleki put ili kad boj biju: >>Da su sa nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli<< - da, Allah učini to jadom u srcima njihovim; i život i smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono što radite.
A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju.
Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti.
"(Ali Imran 156, 157,158)
"Onima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili: >>Da su nas poslušali, ne bi izginuli<<, reci: >>Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!<<
Nikako ne smatraj mrtvima one koji su koji su na Allahovom putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga,
radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;
radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici
"(Ali Imran 168. 169, 170, 171 )
Suprotno ovome svjedoci smo na svjetskom nivou masovno raširenom i od ogromne mase prihvaćenom nemoralnom ponašanju.
"Bludnik dok čini blud nije vjernik, kradljivac dok krade nije vjernik, niti je uživalac vina, dok ga pije, vjernik."prenosi Buhari i Muslim(T.G.M.R.)
"Sa onoga koji čini blud ili pije alkohol, Allah će svući iman kao što čovjek skida košulju sa sebe." Prenosi Hakim(T.G.M.R.)
Kada je u pitanju spolni odnos među suprotnim polovima, od 60-ih godina nakon tzv "seksualne revolucije", širom svijeta je prijebračni seksualni kontakt opće prihvaćen. Posljedice seksualnog kontakta po Allahovoj volji su neizbježne. Masovna je pojava izvanbračne trudnoće, i trudnoće psihosocjalno nedozrelih djevojaka koje se zbog lahkomislenosti upuštaju u avanture sa isto tako psihosocijalno nedozrelim mladićima ili sa beskrupuloznim prevarantima koji nude lažnu budućnost, ali uslov je prethodno imati spolni odnos. Kazao je Resulullah s.a.v.s. a prenose Bejheki, Taberani.
"Čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari: odstranjuje ljepotu i svjetlo vjere sa lica prestupnika, sprečava i prekida nafaku, izaziva srdžbu Milostivog i, uzrok je vječite patnje u Džehenemu." (T.G.M.R.)
"Kada se prema podanicima drugih vjera bude nepravedno postupalo, vlast prelazi u ruke protivnika; kada se raširi blud, uveća se broj zarobljenika; a kada se raširi homoseksualnost; Allah uskraćuje rahmet tom narodu, i neće biti važno u kojoj će nesreći nastradati." Prenosi Taberani (T.G.M.R.)
"Kada se u jednoj sredini pojavi blud, pojavi se siromaštvo i bijeda."prenosi Buhari,Muslim (T.G,M.R.)
"Kada Allah odluči da uništi jedno mjesto, dopusti da se u njemu pojavi nemoral."prenosi Dejlemi (T.G.M.R.)
"Kada hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo.
I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih.
" (El - Isra 16,17)
"Poslije širka, najveći grijeh kod Allaha je da čovjek ima spolni odnos sa ženom koja mu nije halal (dozvoljena)."prenosi Ibn Malik et-Tai(T.G.M.R.)
"Čuvaj svoj jezik i polni organ."prenose Ebu Ja"la, Ibn Kani", Ibn Mende, Dija (T.G.M.R.)
"Čuvajte se lijepe žene koja je lošeg porijekla i odgoja." Prenosi Darekutni (T.G.M.R.)
"Čuvajte se razgovora na osami i odvajanja nasamo s tuđim ženama , jer kada se čovjek osami sa ženom kojoj nije rod, uvijek je poželi i pomisli ono što je zabranjeno." Prenosi Hakim (T.G.M.R.)
"Moji će sljedbenici oboljeti od bolesti svih naroda." Upitaše:"Koje su to bolesti", A on reče:" Obijest, razuzdanost, takmičenje u imetku, nadmetanje u trgovini, mržnja i zavidnost, čak i blud." Prenosi Hakim (T.G.M.R)
"Trudnoća u adolescentnoj dobi ( 10 - 19 god.) je danas sve češća, kako zbog ranijeg somatskog sazrijevanja, tako i zbog nepoznavanja fiziologije reprodukcije regulacije fertilnosti."Balić 1993)
"Isključe li se rijetke trudnoće koje su u nekim slučajevima čak i poželjne, većina trudnoća u ovoj dobi je neplanirana i neželjena."(Balić i dr. 1995)
"Broj adolescentica koje se odlučuju na prekid trudnoće raste i u svijetu i kod nas. Udio adolescentica u ukupnom broju žena kod kojih je izvršen namjerni prekid trudnoće npr u Engleskoj iznosi 25% (Russel 1982), u SAD oko 30%(Fathala 1990), a na području bivše Jugoslavije 1,3 - 4,9%.(Randić i dr 1975)
Obzirom da kod svakog namjernog prekida trudnoće mogu nastupiti visoko rizične posljedice, od kojih su najčešće sterilitet, koji je od posebnog značaja kod onih osoba koje se još nisu udale i ispunile svoju biološku ulogu majčinstva. U vanrdenim uslovima kao što je ratna atmosfera, briga za mlade, pa prema tome briga za adolescentice opada, te ovi problemi još više budu izraženi.
I adolescentna populacija našeg naroda u BiH je zahvaćena ovim problemima. O razmjeru rasprostranjenosti namjernog prekida trudnoće i o njegovim karakteristikama možemo se obavijestiti na osnovu znanstvenog istraživanja na Ginekolško-akušerskoj klinici i u Zavodu za zaštitu žena u Tuzli. Radi komparativnog efekta zahvaćen je "mirnodopski, (1991.god.), predratni (1.1.-15. 5. 1992.. god. i ratni period (16.5. 1992 - 31.12.1993.god.)" (Balić i dr 1995)
U istraživanju je posebno obraćena pažnja "na adolescentice koje su prekidale prvu trudnoću među kojima je bilo i dosta udatih. Takođe smo evidentirali i one adolescentice koje su imale namjerni prekid trudnoće a da iz ranijih trudnoća nisu imale djece (arteficijelni ili spontani abortusi, mrtvorođenost i sl.) Za ova istraživanje korištena je dokumentacija Ginekološko-akušerske klinike i Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena u Tuzli."(Balić i dr. 1995)
Potrebno je napomenuti da se u istraživanom periodu zbog prekretnice iz mirnodopskog, kada je na ovom prostoru postojao stabilan odnos među nacionalnim pripadnicima, u kojem je relatvna zastupljenost bošnjačkih adolescentica bila bitno manja, nego što je to bilo u predratnom periodu, kada se počeo destabilizirati taj relativni odnos, da bi u toku ratnih mjeseci predominacija bošnjačkih adolescentica bila bitno naglašena, obzirom na veliki broj prognanica koje su utočište našle na prostoru TPK. Bošnjakinje ističem zbog islamskog background-a u odgoju, kulturi, ponašanju, svjetonadzoru i moralnom pristupu spolnim odnosima između različitih spolova, pogotovo kada se misli na predbračni odnos momka i djevojke, odnosno izvanbračni odnos supružnika pred zakonom obavezanih na vjernost jedno drugome. Rekao je Božiji Vjerovjesnik Muhammed a.s.:
"Zakonom regulišite i objavite stupanje u brak!(Nemojte živjeti vanbračnim životom.) (I.P.H. 87)
"Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladića, koji obuzdava svoje strasti I ne predaje se požudama." Prenosi Buhari,Ibn Musa (I.P.H. 509)
"Među predznacima Sudnjeg dana su i ovi:
" iščeznuće znanosti
" pojava neznanja
" proširenje bluda
" uživanje alkohola i drugih opojnih sredstava
" povećanje broja žena, a smanjenje broja muškaraca, tako da će na jednog muškarca doći i po pedeset žena."prenosi Buhari (I.P.H. 547)
"Pravi je mudžahid onaj koji uspijeva savladati svoje strasti."prenosi Ibn Mas"ud (I.P.H. 1483)
"Obećajte mi (sljedbenici moji):
" da nećete Allahu druga pripisivati,
" da nećete krasti,
" da nećete blud činiti,
" da nećete svoju djecu ubijati,
" da nećete nikoga prevariti niti mu laž pripisivati,
" da Allahu nećete nepokorni biti.
Ko od vas ova obećanja izvrši, dobiće nagradu od Allaha. A ako neko u nečemu I pogriješi, pa ga Allah pokrije (jer nije griješio javno), njegov je slučaj u Allahovoj volji: On će mu , ako htjedne, oprostiti, ili će ga , ako htjedne, kazniti.
"prenosi Mutefekun Alejhi (I.P.H. 635)
"Na teritoriji opštine Tuzla u proteklom trogodišnjem periodu periodu ukupan broj namjernih prekida trudnoće održava se na mirnodopskom nivou (1991 god. - 5254; 1992 god. - 5359; 1993 god. - 5618)."(Balić i dr. 1995)
Bez obzira što autori tvrde da je broj abortusa bez bitnih promjena, ipak se vidi da je 1992 god. bilo 105 abortusa više nego 1992 godine. A 1993 god. je bilo 259 abortusa više nego 1992 godine, odnosno 364 više nego 1991 godine. Kada se zbroje ove cifre imamo podatak da je za tri godine na jednom ograničenom lokalitetu naše zemlje abortirano 16 231 dijete. Drugim riječima ubijen je 16 231 nerođeni čovjek. Obzirom da znamo kako se namjerno vrši prekid trudnoće, odnosno vještački, nasilno i protivprirodno, ali to se obavlja u medicinskim ustanovama od strane stručnjaka, pa se ova terminologija ne upotrebljava, možemo slobodno reći da ova cifra izaziva jezu svakog normalnog pripadnika ljudskog roda. Možemo se zapitati koliki je ukupni broj abortusa u našoj državi a posebno u bošnjačkom nacionalnom korpusu u proteklom periodu koji je obilovao ubijanjem, iseljavanjem, silovanjem, logoraštvom i drugim nesrećama koje su se dešavale našem narodu. .
Iz istih izvora doznajemo da broj adolescentica koje abortiraju plod svoje maternice
raste sa 1,77% 1991 godine na 2, 05% 1993 godine. Najveći broj adolescentica, njih 72% su 19-o godišnjakinje, a najmanje onih sa 15 - 16 godina života 4-6%. Osamnaestogodišnjakinje su od 19,35% prije rata zastupljene sa 30% u ratnom periodu. Procentualna zastupljenost sedamnaestogošnjakinja je opala sa 21,50% 1991 godine na 7,89% 1993 godine. A Muhammed a.s. poručuje svome ummetu:
" Ženite se, jer vam žene odista donose u kuće blagoslov. (Nemojte se plašiti da zbog opskrbe ne stupate u brak." (I.P.H. 675)
"Ženite se ženama koje su vam drage i koje su vam rotkinje , jer ču se ja ponositi vašom brojnošću - za razliku od drugih sljedbenika." (I.P.H. 676)
"Analizirajući rezultate dobivene za bračno stanje našli smo da je odnos neudatih i udatih izmijenjen. Dok je 1991 godine na 10 neudatih bilo 13 udatih, početkom 1992 godine na 10 neudatih bilo je samo 7 udatih, da bi se u dijelu 1992 godine taj odnos sasvim izmijenio , pa je na 10 neudatih bilo čak 26 udatih što je statistički visoko značajno (p<0,001). U 1993 godini na 10 neudatih adolescentkinja bilo je 18 udatih što je takođe statistički značajno (p<0,01)."(Balić i dr 1995)
"Zabilježen je porast prekida trudnoće kod udatih adolescentica. Porast je bio najveći pred sam početak rata (57,14 %), da bi se u ratnom periodu održao oko 50 %.....To znači da je prvu trudnoću prekidala svaka druga adolescentica koja je imala namjerni prekid trudnoće. Bilježi se i porast adolescentica koje su prekinule drugu, treću ili čak četvrtu trudnoću a da nemaju žive djece. "(Balić i dr. 1995)
"Prema radovima za raniji period većina adolescentica koje su imale namjerni prekid trudnoće su neudate." (Alispahić 1989)
"Međutim noviji radovi (Balić 1993), govore u prilog promjene bračne strukture, tako da je udatih bilo 56%. ...To objašnjavamo ratnim stanjem koje je uticalo da jedan dio bračnih parova nije bio spreman za potomstvo u novonastalim okolnostima. To se naročito ogleda na samom početku rata kada je čak 72% adolescentica koje su imale prekid trudnoće bilo je udato." (Balić i dr. 1995)
"Abdullah ibn Mes"ud r.a. je pričao:
- Pitao sam Allahovog poslanika koji je naš grijeh najveći kod Allaha? On mi je odgovorio:
- Da Allahu pripisuješ druga ( ortaka), a On te je stvorio.
- Zaista je to krupna stvar, rekoh ja, pa zatim upitah: A koji je poslije toga, najveći grijeh? On mi odgovori:
- Da ubiješ svoje dijete, iz straha da ga nećeš moći izdržavati.
- Zatim, ja ponovno upitah: A koji je iza ovoga ??
- Da počiniš blud sa ženom svoga komšije - odgovori poslanik.
"(I,P,H. 902)
"Vanbračno dijete ne snosi nikakvu odgovornost (posljedice) za grijeh svojih roditelja." (I.P.H. 1372)
Nakon prethodno navedenih naučno istraživačkih podataka, postaje jasno da je na civilizacijskoj sceni teški poremećaj ponašanja koji proizilazi iz neslijeđenja uputa koje je zadao Gospodar Sudnjega dana.
"Dijete je plod srca i jedan od džennetskih mirisnih cvjetova."(I.P.H. 1840)
Licemjerno postavljanje prema vrijednostima života kojega nam je Svevišnji podario, ima za posljedicu masovnu zabludu činjenje zabranjenih djela, što za posljedicu ima uvećanje individualne nesreće i kolektivne propasti. U vrijeme kade se dušmanin ustremio sveubilački na islamsko održanje, nestaje mladosti, pa umjesto da se svaki začetak života u utrobi majke slavi i čuva kao najviša vrijednost, majke postaju ubojice vlastitog ploda i lične mogućnosti majčinstva kao najviše vrijednosti humane reprodukcije i čovječanskog trajanja na ovom svijetu. Na jednoj strani se neutješno plače za žrtvama genocida, a na drugoj strani se sa olakšanjem eliminiše blago koje je Gospodar života podario iz svoje Milosti. Dok se na svim nivoima govori o ugroženosti nacionalnog samobivstvovanja, s druge strane se nijemo saučestvuje u ubijanju nacionalne budućnosti. Nerođeno dijete je čovjek. Ubistvo nerođenog čovjeka je ubistvo svoga sutra. Na jednoj strani mnogi bračni parovi trpe silne kušnje, jer nemogu da začnu sebi potomstvo, na drugoj strani teče rijeka iskidanih ljudskih plodova u ustanovama koje su postavljene da štite život i pomažu u donošenju ljudskih plodova. Mnogi pate što imaju samo mušku ili samo žensku djecu, ali zato mnogi svoju ubiju prije nego im daju šansu da postanu ili muško ili žensko.
"Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće - mušku,
ili im daju i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On, uistinu, sve zna i sve može.
"(Eš - Šura 49,50)
Medicinski stručnjaci olahko prihvataju ulogu onoga koji život zaustavlja, umjesto da čine sve da se život održi.
"Žena koja pomogne porodilji da svoje dijete umori ili živo zakopa u zemlju, kao i majka djeteta, obje su zaslužile džehenem." (I.P.H. 1832)
Plodovi čovječije zanesenosti slijepom strašću, koja se nastavlja kršenjem Božijih zakona imaju za posljedicu oduzimanje prava nerođenim ljudima da se rode, da ugledaju svijet koji je Allah čovjeku u amanet predao, da udahnu iz obilja vazduha koji je uslov života, da budu privijeni na majčinu grud i da osjete dženetsku rijeku mlijeka kojom se napaja ljudska egzistencija. Oduzima im se pravo da dobiju ime, porodično prezime, i nikada neće moći postati vojska da brani svoju djedovinu, niti stručnjacima kojima bi se narod kojem pripadaju dičio. Ako želimo Allahovu milost, onda ćemo otvoreno ustati u zaštitu prava nerođenih ljudi da ostvare život, koji nama nije uskraćen. Da bismo bili svjesni posljedica oduzimanja prava na život onima koji su ga od Allaha dobili pogledajmo šta Allah uzvišeni o tome govori.
"Oni koji iz lakoumnosti i ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade."(El-En"am 140)
"Reci: Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne: ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, eto, to vam On preporučuje da biste razmislili."(El - En"am 151)
"Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.
Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, jer je ubijanje njih doista veliki grijeh
."(El-Isra 30,31)
"O Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati, i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da ti neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati, - ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo prašta, i On je milostiv."(El - Mumtahina 12)
Činjenica je da živimo u okruženju gdje vladaju bezbožništvo i masovno se krše principi uspostavljenog reda kojim su nejaki zaštićeni snagom jakih koji se pridržavaju propisa koje je propisao Allah dž.š. To što smo u manjini ne znači da treba da ostanemo gluhi, nijemi i slijepi na zlo čiji smo suvremnici. Na akciju nas poziva sam Dženabi Hak, koji nam je u proteklom ratu pokazao ko gubi a ko pobjeđuje u borbi "fi sebi li llahi".
"A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: >>Gospodaru naš, izbavi nas iz ovog grada, šiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnikia i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!<<" (En - Nisa 75).

Pod snažnim smo pritiskom tzv. modernog pogleda na svijet ispunjenog vrijednostima koje su intenzivno preplavile svijet današnjih članova ljudske zajednice, koristeći beskrupulozno sva raspoloživa sredstva, a naročito medije za stalnu i agresivnu prisutnost u javnosti. Današnji čovjek širom svijeta je sebi odabrao mnogo bogova da ih obožava, a svoje mnogoboštvo brani izvanrednom upornošću ne prezajući od masovnih ubijanja neistomišljenika da bi sačuvao vlast nad događajima i nad ljudima. U svojoj borbi su najokrutniji protiv onih koji se pozivaju na Allahove zakone i na slijeđenje Poslanikovog a.s. puta kojim se kreću Bogobojazni.
"Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!" (El - En"am)
Svakodnevno se suočavamo sa našim sunarodnicima koji iako su pretrpjeli golgotu posljednjeg rata, I dobili informaciju o pozadini genocida, etničkog čišćenja, urbicida I kulturocida islamskih I muslimanskih vrijednosti, I dalje otvoreno žale za prošlim vremenima kada se navodno jako lijepo živjelo, težeći da što prije zaborave I da se vrate "vrijednostima slatkog života" kojeg nisu prežalili. U tome im jako pomaže međunarodna zajednica, koja svojim prisustvom na svim nivoima nastoji instalirati vrijednosti kojima Allah dž.š. nije zadovoljan.
"Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim su životom živjeli, a i vi slatkim životom živite isto onako kao što su i oni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu; njima propast predstoji."(At - Tevbe 69)
Ako sve ovo uzmemo u obzir, vidimo koliko je ozbiljan problem lišavanja prava na život, nerođene djece, mada im je to pravo sam Allah dž.š. zagarantovao svojim odredbama objavljenim u Kur"anu azimu šanu. Nijet mi je da ovim radom makar načnem santu ovog problema, kojoj je samo jedan mali gotovo neznatni dio vidljiv. Onaj koji pluta nad površinom okeana svakodnevnog javnog života, a onaj ogromni dio je od očiju javnosti skriven u dubini intime, mase zbunjenih, nezrelih, mrakom kufra I širka zaslijepljenih naših kćerki, sestara, majki, žena i rodica.

REFERENCE:
1. Alispahić N. Socijalni, medicinski idemografski aspekti planiranja porodice u Tuzli i okolini. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1989
2. Arnautović Ramo, U ratu je najteže biti dijete RIJEČ Br 3, Godina I Zenica, 1994
3. Balić Adem, Balić Branislava, Lazarević Čedomir, Balić Devleta, Odobašić Denis, Selesković Enida, Namjerni prekid trudnoće kod adolescentica u Tuzli u periodu 1991 - 1993 god.,Aacta Medica Saliniana, 1995; 24 (1 - 2): 13 - 16
4. Balić Devleta, Ginekološki problemi adolescentnog doba Magistarski rad. Medicnski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla,1993
5. Fathalla MF, Rosenfield A, Indrisoa C, Sen DK, Rhatnam SS. Adolescent sexualitz and pregnancy. In Fathalla MF.(ed):Reproductive health. New Yerecy: The FIGO manual reproduction, 1990.
6. Grant P. James,Djeca prije svega UNICEF New York ,1990
7. Huseyn Abdurezak, Islam i dijete Hikmet broj 9-10 Tuzla, 1994.
8. Korkut Besim, Prevod KUR"AN-a Zenica,1995
9. Mehmedović Ahmed, pripremio Tako je govorio Muhammed Resulullah, Grafičar, Izdavačka djelatnost Tuzla ,1991
10. Memić Jakup, izabrao ipripremio Izbor poslanikovih hadisa, Starješinstvo Islamske zajednic Bosne I Hercegovine, Hrvatske I Slovenije, Sarajevo, 1985
11. Randić Lj, Weltursky V, Kogoj-Bagić V. Problem neželjene trudnoće u maloljetnica. Medicina 1975; 12:10-13
12. Russel JK. Early teenage pregnancy.Edinbourgh-London-Melbourne-New York: Churchill Livingstone, 1982.

Tuzla, 07.09.1997.godine ili 05. Džuma del-ula 1418. Godine po Hidžri
MEDICAL doo
medicinska oprema i potrošni materijal. Zastupnik GENERAL ELECTRIC za BiH

• Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Slobodan Pavlović , Acculturation and Psychological Problems of Adolescents from Bosnia and Herzegovina during Exile and Repatriation CMJ 2005; 46: 105-115 [Full text - PDF].

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Zihnet Selimbašić, Izet Pajević, Esmina Avdibegović , Psychological Disturbances of War-traumatized Children from Different Foster and Family Settings in Bosnia and Herzegovina; CMJ 2006; 47: 85-94 [Full text]

Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović & Alija Sutović; POST-WAR MENTAL HEALTH PROMOTION IN BOSNIA-HERZEGOVINA; Psychiatria Danubina, 2006; Vol. 18, No. 1-2, pp 74-78 Abstract
- Full text.pdf

• Pajevic I, Sinanovic O. Hasanovic M: RELIGIOSITY AND MENTAL HEALTH, Psychiatria Danubina; 2005 No. 1-2 Vol 17-Abstract
- Full text.pdf"SUFIZAM I PSIHOLOGIJA"

O knjizi:
"Ova knjiga predstavlja fascinirajući, a ujedno, i dirljiv iskaz o tome šta znači biti čovjek. Tačnije, psihologija sadržana u ovoj knjizi je psihologija koja je živa i odnosi se na prirodne impulse i ritmove univerzuma; dinamičnu kreativnu božansku energiju koja je, paradoksalno, neprestano u procesu izražavanja same sebe... To je psihologija koja transcendira svoje granice, uzimajući za predmet svog proučavanja individue koje zorno predstavljaju ljudsko i božansko (u sebi).   Thomas H. Elmore, Ph.D.

Sadržaj
Mr Ašk Gaši: Predgovor bosanskom izdanju
Thomas H. Elmore.: Predgovor
Predgovor autora bosanskom izdanju

"Ovisnost o drogama"
uzroci i posljedice, prevencija i liječenje: multidisciplinarni pristup. Urednik Osman Sinanović. Tuzla : Behram-begova medresa 2001. 295 str.; 24 cm
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999.

Knjiga apstrakata

Knjiga abstrakata bh eng  Book of AbstractsInervju dr. Izeta Pajevića časopisu "Misak"

 

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.