| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

LISTA AKTIVNOSTI :

1. Lista obavljenih aktivnosti

 • Provedena kraća edukacija na Neurohirurgiji u Linkopingu tokom prošle godine u trajanju od mjesec dana. Tadašnja posjeta nije ispunila zacrtani cilj iz nekoliko razloga:
  a.) Izbor osoblja nije bio do kraja osmišljen na pravi način (U četveročlanoj ekipi sastavljenoj od dva doktora i dvije sestre, jedna sestra je bila sa Kardiohirurške klinike KCUS koju nije imala namjeru napuštati, a uz to je već bila vođa jedne sestrinske smjene na Kardiohirurgiji za što je ranije obavila edukaciju u Italiji. Iako je pomenuta sestra ostavila odličan utisak ipak, shodno pomenutom, ne može se reći da je njen izbor bio adekvatna podrška razvoju Neurohirurške intenzivne njege). Ustvari, tada je postojala potreba da se pošalje jedna iskusna sestra koja je trebala biti trenirana za preuzimanje rukovođenja sestrinskim apsektom funkcioniranja Intenzivne njege, te jedan anesteziolog čiji je primarni interes neuroanestezija i koji vidi u njoj svoju profesionalnu budućnost.
  b.) U periodu nakon posjete Švedskoj nije postojala prava podrška za organiziranje Intenzivne njege, te za implementiranje naučenog znanja iz neurohirurgije i neuroanestezije.
  c.) Postojao je prećutni, negativno nijansirani, čak ignorantski, odnos prema potrebama Neurohirurške intenzivne njege od strane onih koji bi u njenoj implementaciji trebali uzeti najkonkretnije učešće.
  d.) Komunikacija koja je etablirana između Neurohirurgija u Sarajevu i Linkopingu, a koju su kolege iz Švedske pokušale dodatno razviti i proširiti, je skoro ugašena površnim i prepotentnim ponašanjem naše strane.
 • Napisan elaborat projetka koji je predat tadašnjem generalnom direktoru KCUS akademiku prof. dr. F. Konjhodžiću, a koji je bez ikakvog eksplicitnog komentara, ispravke ili smjernice izčezao u pasivnosti onih koji su trebali biti aktivni. Elaborat je predat prije godinu dana tj u maju 2000. Neke od sugestija iz tog elaborata su prećutno prihvaćene (odlazak u Švedsku tokom prošle godine). Ovaj tekst je na određeni način dopunjeni i revidirani ranije napisani Elaborat.
 • Pozitivno intonirane aktivnosti prof. Dr. A. Durić : Konkretne radnje u smislu ustanovljenja Neurohirurške jedinice intenzivne njege, organiziranje simpozija neuroanestezije sa participiranjem kolega iz Francuske (prezentiran je i jedan rad iz KCUS koji je nastao kao rezultat saradnje anesteziologa i neurohirurga Kliničkog centra , a koji je indikator potencijala za proširenje ovakvih zajedničkih aktivnosti ako se za njih obezbjedi bar minimum preduslova)
 • Organiziranja predavanja i edukativnih susreta sa prof.dr Hillmanom u Sarajevu tokom prošle godine.
 • Konsultacije sa prof.dr.E.O. Backlund-om oko pojedinih aspekta neurohirurškog intenzivnog tretmana.
 • Uspostavljanje direktne komunikacije i pismene korespodencije sa kolegama neurohirurzima iz različitih evropskih zemalja i SAD koji su voljni pomoći svojim savjetima, znanjem i dolaskom u Sarajevo radi održavanja predavanja o različitim temama vezanim za Neurohiruršku intenzivnu njegu.
 • Popularizacija ideje Neurohirurške intenzivne njege kroz intervjue u popularnim medicinskim čaopisima (npr. Zajednica )
 • Organiziranje web site ( www.healthbosnia.com ) na Internetu, koji vode doktori sa Neurohirugije (dr. M. Omerhodžić i dr. K. Dizdarević) u saradnji sa firmom Koming, na kojoj su prezentirane aktivnosti vezane za formiranje Neurohirurške intenzivne njege KCUS.
 • Uspostavljanje kontakta sa predstavnicima "Brain trauma porgrammes". Pomenuti program je vodeći svjetski neurohirurški program namijenjen menagement-u pacijenata sa teškom traumom glave, a za njegovo impementiranje je potrebno postojanje Neurohirurške jedinice intenzivne njege. U slučaju naše buduće, konkretno prezentire spremnosti da učestujemo u ovom programu postoji određena šansa za dobivanjem materijalne podrške od strane «Internacionalne fondacije za moždanu traumu», a u svrhu implementiranja ovog programa. Kao sastavni dio provođenja programa, ali i funkcioniranja Neurohirurške intenzivne njege, nameće se potreba uvođenja monitoringa intrakranijalnog pritiska (IKP). Postojanje efikasnog monitoringa IKP u indiciranim slučajevima je obaveza u normalno organiziranim Neurohirurškim klinikama. Nemati uslove za monitoriranje IKP kod neurohirurških pacijenta na Neurohirurškoj klinici je isto kao nemati obični tlakomjer u općoj praksi.
  Predstavnik «Brain trauma porgrammes».treba posjetiti Sarajevo u maju tekuće godine, što je šansa da se realizira dugoročna saradnja na dobrobit KCUS i Neurohirurške klinike.

 2. Lista budućih aktivnosti

 • Dodatna evaluacija potreba i mogućnosti etabliranja Neurohirurške jedinice intenzivne njege
 • Strategijski plan
 • Finansijska evaluacija
 • Procijena finansijskih izvora ( kantonalni izvori, donacije, izvori Kliničkog centra)
 • Tehnička ekspertiza prostorija
 • Priprema potrebne dokumentacije
 • Definitivno ustanovljenje tima za rad u Neurohirurškoj jedinici intenzivne njege
 • Uspostavljanje bliže saradnje sa Klinikom za kardiohirurgiju čije osoblje (ljekari i sestre) posjeduje određeno iskustvo u radu sa visokosofisticiranom opremom koja je slična onoj upotrebljivoj za opremanje i Neurohirurške jedinice intenzivne njege
 • Isporučivanje potrebne opreme i obezbjeđivanje mobilne radiografije
 • Konstrukcija sistema za neprekinutu opskrbu električnom energijom i air condition
 • Instalacija telekomunikacijskih linija uključujući priključivanje računara na Internet i instaliranje modema
 • Trening osoblja u Švedskoj sa naglaskom na sestrinsku edukaciju i trening
 • Implementacioni period
 • Finalna tehnička ekspertiza
 • Zvanično otvaranje
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.