| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je etabliranje funkcionalne Neurohirurške jedinice intenzivne njege u okviru Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u kojoj će se moći na efikasan način tretirati neurohirurški pacijenti, prije svega u postoperativnom periodu, a nakon kompleksnih neurohirurških zahvata koji su povezani sa povećanim rizikom sekundarnog moždanog oštećenja (uslijed: spazma cerebralne vaskulature praćenog cerebralnom ishemijom i hipoksijom; smanjenja cerebralnog perfuzionog pritiska; smanjenja protoka krvi kroz mozak; povišenog intrakranijalnog pritiska; odgođenih intrakranijalnih hemoragija; elektrolitskog dizbalansa; promjenjene glikemije; neadekvatne upotrebe hiperventilacije; posttrauamtskih epi ekvivalenata; pulmonalnih komplikacija; tromboembolizma; infekcija i sl.)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.