| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

 PLANOVI ZA EDUKACIJU

 Planira se organiziranje edukacije i treninga zaposlenih i to : ·

  • neurohirurga odgovornog za buduće vođenje jedinice,
  • specijalizanta ili specijaliste neurohirurgije koji posjeduje teoretsko-praktične predpostavke, ali i jasno izraženu motiviranost za učešće u radu Jedinice.
  • jednog iskusnijeg i jednog mlađeg anesteziologa koji trebaju preuzeti najveću odgovornost za anesteziološki aspekt funkcioniranja jedinice. Iskusniji anesteziolog treba biti predstavnik anesteziološkog tima unutar Jedinice, te kao takav kordinirati rad anesteziološkog tima sa neurohirurzima.
  • glavne sestre (sa višom medicinskom školom i dostatnim iskustvom) koja će biti odgovorna za funkcioniranje sestrinske djelatnosti u Jedinici. Također se preporučuje trening i tri mlađe medicinske sestre koje pokazuju motiviranost za rad u Neurohirurškoj jedinici intenzivne njege.
  • Edukacija bi se provela na Neurohirurškoj klinici u Linkopingu, Švedska, pod supervizijom prof. dr. J. Hillmana, šefa tamošnje Neurohirurgije i to u trajanju od jedan mjesec (poželjno i duže). Osoblje može ići na edukaciju u dva kruga. U prvom krugu treba ići neurohirurg (šef) i jedan anesteziolog zajedno sa glavnom sestrom, te jednom mlađom medicinskom sestrom. Drugi krug bi trebali sačinjavati iskusni anesteziolog i specijalizant (specijalista) neurohirurgije uz dvije mlađe medicinske sestru.. U slučaju procijene da broj osoba koje trebaju ići na edukaciju nije adekvatan, predlaže se da Generalni direktor KCUS sugerira najprihvatljiviju soluciju.
    Nije obligatno aktivno poznavanje engleskog jezika za sve, potrebno je da vođe ekipa govore engleski jezik (neurohirurg u prvoj i jedan od doktora u drugoj ekipi). Klinika u Linkopingu ima odlično organiziranu Neurohiruršku jedinicu intenzivne njege sa razrađenim sistemom monitoringa i tretmana, kao i kvalificirani kadar i opremu. Prof. dr. Hillman, koji je u dva navrata posjećivao KCUS, je ponovno, krajem aprila tekuće godine, izrazio spremnost da podrži i sa svoje strane aktivno pomogne sve konstruktivne procese povezane sa organiziranjem Neurohirurške intenzivne njege unutar Klinike za neurohirurgiju KCUS.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.