| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

BUDUĆA EVALUACIJA PROJEKTA

Prva evaluacija efikasnosti i rezultata rada Neurohirurške jedinice intenzivne njege će se provesti godinu dana nakon početka funkcioniranja iste.
Kao osnova za evaluaciju ce poslužiti kompjuterska baza podataka. Podaci će biti konektirani sa podacima dobijenim na ordinarnom odjeljenju i ambulanti, te će se formirati jedinstvena baza podataka. Evaluacije će biti prospektivno-retrospektivna, a fokus usmjeren na uporedbu krajnjih rezultata postignutih nakon formiranja Jedinice i onih dobijenih retrospektivno, prije njenog ustanovljenja. Posebno će se evaluirati tumorska i cerebrovaskularna patologija, a u slučaju tretiranja kraniocerebralnih povreda i traumatska problematika.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.