| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

"BACKGROUND" INFORMACIJE

Na Klinici za neurohirurgiju KCUS se obavi oko 700 operacija godišnje. Od toga nešto manje od trećine čine kraniocerebralne povrede, a preko dvije trećine su «hladni» slučajevi. Oko 70 % operiranih pacijenata zahtijeva bar kratkotrajni, postoperativni, striktini monitoring i intenzivni neurohirurški tretman. Pored toga, veliki broj traumatiziranih pacijenata zahtijeva isključivo konzervativni neurohirurški tretman unutar Neurohirurške jedinice intenzivne njege.
Klinika za neurohirurgiju KCUS sada posjeduje samo jednu sobu za postoperativnu reanimaciju pacijenata. Ova soba ne ispunjava niti minimum potrebnih zahtjeva koje nameće savremeni neurohirurški tretman. (Obrazloženje: jedan dežurni ljekar - specijalizant ili specijalista neurohirurgije, te jedna medicinska sestra - često bez suficijentnog iskustva, pokrivaju pomenutu sobu u toku dana dok su u isto vrijeme odgovorni i za ostale pacijente na Klinici, a doktori i za pokrivanje svih neurohirurških slučajeva u CUM-u; nema dostupnog anesteziologa; nema mogućnosti brzog intubiranja pacijenata niti mehaničke ventilacije; nema mogućnosti intrakranijalnog monitoringa; nema uslova za kontinuirani monitoring i zapis vitalnih parametara; udaljenost osnovnih dijagnostičkih sredstava uključujući radiografiju, kompjuteriziranu tomografiju, EKG, transkranijalni Doppler; nemogućnost ordiniranja potentnih lijekova zbog njihove nedostupnosti ili neiskustva u njihovoj aplikaciji itd).

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.