| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

12, septembra 2001 godine u okviru posjete švedskoga medicinskoga tima Sarajevu, koordinator švedskoga medicinskoga programa Dr. Ake Bjorn, direktor migracionog ureda Švedske gospodin Ruben Ahlvin, te Dr. Szilard Istvan iz švedskoga medicinskoga programa za Bosniu i Hercegovinu i Kosovo su obišli postoperativnu intenzivnu njegu neurohirurške klinike KCUS-a.
Pomenuta jedinica intenzivne njege je u fazi formiranja, a njeno osnivanje je inicirano i snažno potpomognuto od strane prof. dr. J. Hillmana, šefa neurohirurške klinike u Linkopingu, Švedska.

Dr Hilman je prošle godine u Sarajevu održao predavanje o značaju postoperativne intenzivne njege u tretmanu neurohirurških pacijenata. Na Neurohirurškoj klinici u Linkopingu u Švedskoj, pod supervizijom prof. dr. J. Hillmana, obavljena je edukacija dijela medicinksoga kadra koji bi radio u našoj jedinici neurohiururške intenzivne njege. Planirana je i dalja saradnja na tome planu.

Još informacija o ovoj temi >>>
Dr Kemal Dizdarević: "Elaborat prijedloga Projekta formiranja Neurohirurške jedinice intenzivne njege unutar Klinike za neurohirurgiju Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu "
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.