| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

OSOBLJE

  • Neurohirurg koji može učestvovati u rukovođenju radom Jedinice i u tom kontekstu biti odgovoran za njeno funkcioniranje. Neurohirurg će redovno obavljati svoj operativni i ambulantni posao, kao i «on call» službu. Prema tome, imat ce svoje operativne dane, svoj dan u ambulanti i dane kada će pokrivati neurotraumu poput ostalih neurohirurga na Klinici. Redovni radni dan ce mu biti situiran u Jedinici.
  • Anesteziolozi (mlađi). Broj anesteziologa i organizaciju njihove službe u Jedinici treba planirati shodno sugestijama i procijenama prof. dr. A. Durić. Jedan iskusniji anesteziolog, koji treba provesti određeni period na edukaciji, će biti reprezent anesteziologa i ujedno najodgovorniji anesteziolog za funkcioniranje anesteziološkog aspekta Jedinice.
  • Jedan ili dva iskusna anesteziologa koji već pokrivaju operativni trakt, a čija bi se uloga sastojala od supervizije, pružanju savjetodavnih usluga i vodjenja anestezije tokom operativnih zahvata ( ili eventualno neki drugi vid njihovog angažmana zavisno od prijedloga prof. dr. A. Durić).
  • Jedan specijalizant ( specijalista) neurohirurgije koji bi dio radnog vremena provodio u Jedinicu, ali koji bi radio i u već ranije formiranim smjenama na ordinarnom odjeljenju ispunjavajući svoj radni angažman djelimično na odjeljenju, a djelimično u Jedinici (on bi se aktivno vodio u Jedinici, a mogući su i dodatni modaliteti njegovog angažmana). Poželjno je da neurohirurški specijalizanti kruže u Jedinici u okviru svog specijalizantskog staža. Oni bi pri tome provodili samo dio radnog vremena u Jedinici, dok bi ostalo radno vrijeme i obavljenje smjena realizirali na ordinarnom odjeljenju.
  • 12 sestara uključujući glavnu sestru Jedinice
  • Osoblje za čišćenje prostorija

Konkretna imena zaposlenih trebaju biti usaglašena između generalnog direktora KCUS doc.dr.F.Gavrankapetanovića, akedemika prof.dr.F. Konjhodžića, prof.dr.A. Durić, dr M. Ajanović i dr.K.Dizdarevića.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.