| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Deskripcija problema
Cilj projekta
Buduća evaluacija projekta
Planovi za edukaciju
"Background" informacije
Materijalni zahtjevi
Osoblje
Lista aktivnosti:

 Obavljene aktivnosti
 Buduće aktivnosti

MATERIJALNI ZAHTJEVI

 • Prostor je obezbjeđen, a situiran je neposredno uz operacione sale u sklopu Neurohirurške klinike, što je pogodnost, ali istovremeno i nepogodnost (nadamo se privremena). Nepogodnost uslijed činjenice da je lokacija Jedinice značajno udaljena od CT aparata neophodnog za brzu i efikasnu dijagnostiku neurohirurških kondicija. U dugoročnim projekcijama treba razmišljati o mobilnom CT-u kao možda najvažnijem pojedinačnom zahtjevu.
 • Djelimično renoviranje i čišćenje prostora
 • "Air" kondicioniranje
 • Sistem za neprekinuto opskrbljivanje električnom energijom.
 • Dva računara (jedan je već obezbjeđen) koji ce služiti za unošenje svih relevantnih podataka o pacijentima i njihovom tretmanu uključujući "imaging bazu podataka".
 • Šest do osam mobilnih kreveta sa potrebnim suplementima
 • Aparat za mobilnu radiografiju
 • Uspostavljanje saradnje sa neurologom koji se bavi transkranijalnim Doppler-om (TCD) i eventualna primjena portabl TCD u indiciranim slučajevima
 • Potrebno je obezbjediti sobu za odmor neurohirurga, pošto mala soba unutar Jedinice može figurirati isključivo kao redovna radna soba u kojoj je smješten računar sa bazom podataka.
 • Unutar Jedinice je već obezbjeđen prostor za administrativni rad i odmor anesteziologa koji je relativno komforan.
 • Namještaj za opremanje prostorija, storniranje lijekova i potrošnog materijala
Medicinska opreme i aparati za neurohirurški i opći monitoring trebaju se selektirati shodno dogovoru generalnog direktora KCUS doc. dr. F.Gavrankapetanovića, šefa Neurohirugije akademika prof.dr. F. Konjhodžića, šefa Intenzivne općehirurške njege prof. dr. A. Durić i šefa Neurohirurške jedinice intenzivne njege u nastajanju dr.K.Dizdarevića.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.