Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
29. januar 
04. juli
05. august
11. august
25. august
05. novembar
07. novembar
22. novembar
 
1907.
Amerikanac Henry Clapp Sherman otkrio da su probavni enzimi također proteini.
Emil Fischer, njemački nobelovac iz aminokiselina sintetizirao polipeptid, odnosno mali protein, koji je sadržavao samo 18 amino kiselina. Sintetički peptid se, probavnim sokovima razlagao na aminokiseline, baš kao što su to činili i prirodni proteini.
Ross G. Harrison uzgojio kulturu tkiva izvan živoga organizma (in vitro)
Thomas Hunt Morgan u radu sa vinskim mušicama pokazao da hromozomi imaju konačnu ulogu u naslijeđu. Za svoj rad 1933. dobio nobelovu nagradu.
Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1907. godine dobio je francuz Charles Louis Alphonse Laveran za otkriće uloge protozoa u nastanku oboljenja


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


Na današnji dan

Američki biohemičar Thomas Burr Osborne rođen je 05. augusta 1895. godine u New Heven, Konektikat, SAD, a umro je 29. januara 1929.godine. On je dokazao postojanje velikog broja proteina, koji se sastoje od različitih amino kiselina, od kojih su neke nophodne tj. esencijjalne za život.
1913 godine Osborne je pokazao da ulje iz jetre bakalara sadrži esencijalni nutritiv. Iste godine i neovisno od njega Elmer McCollum je pronašao isti nutritiv, a svoje otkriće publicirao tri sedmice prije Osburna. Tako je McCollum-u pripala slava za otkriće vitamina A.

Istraživanja o proteinima Thomas Burr Osborne je publikovao 1907. godine u djelu "Bjelančevine pšeničnog zrna".

Da spomenemo i druga otkrića 1907 godine:

  • Amerikanac Henry Clapp Sherman otkrio da su probavni enzimi također proteini.
  • Emil Fischer iz aminokiselina syntetizirao polipeptid, odnosno mali protein, koji je sadržavao samo 18 amino kiselina. Sintetički peptid se, kako se pokazalo, probavnim sokovima razlagao na aminokiseline, baš kao što su to činili i prirodni proteini.
  • Ross G. Harrison uzgojio kulturu tkiva izvan živoga organizma (in vitro).
  • Thomas Hunt Morgan u radu sa vinskim mušicama pokazao da hromozomi imaju konačnu ulogu u naslijeđu.
  • Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1907. dobio francuz Charles Louis Alphonse Laveran za otkriće uloge protozoa u nastanku oboljenja.
Thomas Burr Osborne
( 05.08.1895 -
29.01.1929 )

Reklamne poruke


PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2017, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.