Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
29. januar 
04. juli
05. august
11. august
25. august
05. novembar
07. novembar
22. novembar
 
1929.
Walter Vogt objavio prvu "mapu sudbine" opisujući kako ćelije migriraju, pomjerajući se sa početnih pozicija u fazi ranog embriona, ka svom konačnom odredištu.
Fritz Albert Lipman izolovao iz mišića adenozin trifosfat (ATP) i objasnio njegovu ulogu.
Adolf Friedrich Butenandt izolovao estrone, ženske polne hormone.
John Howard Norhrop razvio je nove tehnike kristalizacije enzima i kristalizirao je tripsin.
Phoebus Levane je otkrio da ranije nepoznati šećer, deoxiriboza se nalazi u nukleinskim kiselinama poznatim kao DNA deoksi-ribonukleinske kiseline.
Manfred J.Sakel je uveo inzulinske šokove utretmanu šizofrenije idrugih mentalnih oboljenja.
Njemački psihijatar Hans Berger konstruisao elektroencefalogram EEG, uređaj za registrovanje i moždanih talasa.
Oswald Avery otkrio C-reaktivni protein CRP, u krvi oboljelih, koji je marker ukupne upalne reakcije svih tkiva organizma.
Njemac Werner Forssmann na sebi je pokazao, da kateter unesen u venu na laktu može biti bezbjedno provučen do srca, a ujedno i posmatran na rentgenskom aparatu. Uveo je kateterizaciju krvnih suda.
Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1929. godine dobili su holanđanin Christiaan Eijkman i britanac Sir Frederick Gowland Hopkins za otkriće uloge vitamina u normalnom razvoju i nastanku oboljenja


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
 
 

Na današnji dan

11. august 1858: u Nijikek-u Holandija, rođen Christiaan Eijkman. Nakon proučavanja oboljenja beriberi, utvrdio je da je njen nastanak posljedica nedostatka nutritiva, supstance koja je kasnije identificirana kao tiamin odnosno vitamin B1. Ovo je prvo oboljenje izazvano deficitom nekog od životno važnih supstanci - nutritiva, koje je eksperimentalno ustanovljeno. Naime ovaj istraživač je utvrdio da je stvarni uzrok oboljenja beriberi, deficit neke od esencijalnih supstanci, koja se nalazi u ljuspici (pericarpiumu) riže, glavnom prehrambenom artiklu domaćeg stanovništva Holandske Istočne Indije i drugih zamalja dalekoga istoka. Ovo je vodilo otkriću vitamina. Eijkman je za ovo otkriće, zajedno sa britancem Sir Frederick Gowland Hopkins-om dobio 1929 godine Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju. Umro je u Utrehtu 05.novembra 1930. godine

Christian Eijkman
( 11.08.1858 -
05.11.1930 )

Eijkmanov sindrom - kompleks simptoma od strane nervnoga sistema kod životinja sa deficitom vitamina B. Simptomi su: progresivna paraliza ekstremiteta praćena sa konvulzivnim krizama koje predhode smrti (eksperimentalna beriberi).

Ostala otkrića 1929 godine:

  • Njemac Werner Forssmann na sebi je pokazao, da kateter unesen u venu na laktu može biti bezbjedno provučen do srca, a ujedno i posmatran na rentgenskom aparatu. Uveo je kateterizaciju krvnih suda.
  • Oswald Avery otkrio C-reaktivni protein CRP, u krvi oboljelih, koji je marker ukupne upalne reakcije svih tkiva organizma.
  • Njemački psihijatar Hans Berger konstruisao elektroencefalogram EEG, uređaj za registrovanje i moždanih talasa.
  • Manfred J.Sakel je uveo inzulinske šokove u tretmanu šizofrenije i drugih mentalnih oboljenja.
  • Phoebus Levane je otkrio da ranije nepoznati šećer, deoxiriboza se nalazi u nukleinskim kiselinama poznatim kao DNA deoksi-ribonukleinske kiseline.
  • John Howard Norhrop razvio je nove tehnike kristalizacije enzima i kristalizirao je tripsin.
  • Adolf Friedrich Butenandt izolovao estrone, ženske polne hormone.
  • Fritz Albert Lipman izolovao iz mišića adenozin trifosfat (ATP) i objasnio njegovu ulogu.
  • Walter Vogt objavio prvu "mapu sudbine" opisujući kako ćelije migriraju, pomjerajući se sa početnih pozicija u fazi ranog embriona ka svom konačnom odredištu.

Reklamne poruke

Beri-beri
, avitaminosis B1 (lat.), eng. id. bos. prema singaleskom, bolest uzrokovana nedostatkom tijamina, B1 vitamina, karakterizirana polineuritisom, srčanim smetnjama i otocima. U zemljama gdje se jede oguljen pirinač može imati epidemične forme.

Rječnik medicinskih naziva u bosanskome jeziku

Faruk Konjhodžić
– Sarajevo 1999: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Oksidacija piruvata i Acetil-CoA


PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.