Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
29. januar 
04. juli
05. august
11. august
25. august
05. novembar
07. novembar
22. novembar
 
1907.
 
Nobelovu nagradu za fiziogiju i medicinu 1907. godine dobio je francuz Charles Louis Alphonse Laveran za otkriće uloge protozoa u nastanku oboljenja
Thomas Hunt Morgan u radu sa vinskim mušicama pokazao da hromozomi imaju konačnu ulogu u naslijeđu. Za svoj rad 1933. dobio nobelovu nagradu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Na današnji dan

Marija Sklodowska Curie rođena je 07 novembra 1867. godine u Varšavi, Poljska. Bila je prva osoba koja je dobila dvije nobelove nagrade. Prvu nobelovu nagradu za fiziku je podijelila 1903 sa svojim mužam Pjerom i A.H.Bekerelom (Becquerel) za svoj rad na polju radioaktivnosti.
Drugu nobelovu nagradu za hemiju dobila je 1911. između ostaloga i za izolaciju matalnoga radijuma. Njen rad na ovome polju doveo je do tehnika X -zraka i izotopa, nezamjenjivih u dijagnostici oboljenja.
Poznata je i kao majka nobelovca. Njena kčerka Irena Joliot-Curie je također dobila Nobelovu nagradu za hemiju 1935.
Umrla je 04. jula 1934. godine od posljedica radioaktivnoga zračenja.

Marija Sklodowska Curie
(07.11.1867 - 04.06.1934)

Polonijum - Po
Pronalazač  Marie Curie
Otkriven u  Francuska
Datum  18.07.1898
Porijeklo imena
Dobio ime po "Poljska - Poland" (državi u kojoj je rođena Marie Curie)
Opis
Polonijum prvi elemenat koji je otkrila Marie Sklodowska Curie 1898. godine, dok je tragala za uzrokom radioaktivnosti rude iz Joachimsthala, Bohemia. Bilo je potrabno nekoliko tona rude da se dobije mala količina polonijuma.
Radijum - Ra
Pronalazač   Marie and Pierre Curie
Otkriven u   Francuska
Datum   26.12.1898
Porijeklo imena   Od latinske riječi "radius" što znači "zraka"
Opis
Radijum je otkriven 1898 od strane Marie i Pierre Curie u uraninitu iz Sjeverne Bohemie. Mnogo kasnije izolovali su ga 1911. godine Gđa Curie i Debierne elektrolizom rastvora čistoga radijum hlorida, pomoću živine katode. Destilacijom u atmosferi hidrogena, ovaj amalgam je prešao u čisti metal.
 

Reklamne poruke Zdravstvo.com

Bosanski: polonijum
English:
polonium | French: polonium | German: Polonium | Italian: polonio | Polish: polon | Spanish: polonio


 

Bosanski: radijum / English: radium | French: radium | German: Radium | Italian: radio | Polish: rad | Spanish: radio


Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt