| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 18. septembar 2000. godine

 

NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
18. septembar 2000.

SABOR LJEKARA, LJEKARSKA I FARMACEUTSKA KOMORA KANTONA SARAJEVO U SARADNJI SA TOVARNA ZDRAVIL KRKA NOVO MESTO REPUBLIKA SLOVENIJA

ORGANIZIRA STRUČNI SASTANAK SA PREDAVANJIMA NA TEME:

 • Savremeni pristup SIMPTOMU BOLA u kliničkoj praksi
  Predavač: prof.dr.Dželaludin Kantardžić- šef katedre za Neurologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu

 • Farmakologija analgetika
  Predavač: prof.dr.Irfan Zulić - šef katedre za Farmiakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu

 • Mjesto Krkinih analgetika u liječenju bola
  Predavač: Mr ph Jasna Rozman Marčić - Medicinsko Farmaceutski Centar KRKA-Ljubljana,
 • - Pitanja, diskusija, koktel

  Sastanak će se održati u ponedjeljak 18.09.2000. u 18 h hotelu Holiday Inn

  HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
  teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
  © 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.