| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
26. decembar 2001.

U okviru DANA RADIOLOGIJE, Udruženje radiologa Sabora ljekara Bosne i Hercegovine održalo je 26.decembra 2001. godine u Sarajevu, Peti godišnji stručni sastanak i Petu godišnju konferenciju
 

Prisutne je pozdravio Prof. dr. Faruk Dalagija, Predsjednik Udruženja radiologa.
Potom su prezentirana četiri stručna rada. Dva su bila iz oblasti pedijatrijske radilogije koja je nova subspecijalnost u okviru radiologije, zatim su slijedili radovi iz oblasti telemedicine, koji su obrađivali različite načine prijenosa slike u medicini. Naslovi radova su:
PEDIJATRIJSKA RADIOLOGIJA, SAVREMENI PRISTUP EVALUACIJI DJECE
Amela Mornjaković, Sandra Vegar, Lidija Lincender, Jasmina Alagić, Besima Hadžihasanović, Faruk Dalagija
Institut za radiologiju KCUS-a

BALON DILATACIJA KOROZIVNIH STRIKTURA JEDNJAKA KOD DJECE
S. Vegar, A. Mornjaković, E.Sadagić, L. Lincender. F. Dalagija
Institut za radiologiju KCUS-a

TELEMEDICINA DANAS U KCUS-u
Faris Gavrankapetanović
direktor KCUS-a

PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNOGA RAČUNARA
Merim Omerhodžić (1) Edin Omerhodžić (2), Kemal Dizdarević (1), Faruk Dalagija (3)
Klinika za neurohirurgiju KCUS-a (1)
ERC, Energoinvest (2)
Institut za radiologiju KCUS-a (3)

Nakon toga uručene su zahvalnice radnicima Instituta za radilogiju koji su otišli u penziju. Posebno je istaknuta zahvalnost Doc. dr. Džemili Čatić koja je bila prva žena radiolog u BiH i čitav svoj vijek posvetila razvoju radiologije kod nas i razvoju Instituta.
Od gostiju prisutne je pozdravio Dr Bakir Nakaš, direktor Opće bolnice u Sarajevu. Istakao je orjentisanost Udruženja radiologa ka budučnosti, a posebno je bio obradovan činjenicom da mlađi ljudi vladaju informacionom i kompjuterskom tehnologijom koja je već sada integrisana u savremenu medicinu.
Koktel je sponzoriro

Godišnja konferencija Udruženja radiologa je imala u programu:
Izvještaj o radu
Izbor-reizbor
Plan rada

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.