| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
09. maj 2002.

OTVORENJE KONGRESA NEUROLOGA BiH

Tuzla 09.05.2002.
U Hotelu "Tuzla" u je svečano je otvoren Prvi bosanskohercegovački kongres neurologa sa međunarodnim učešćem:
"Etiopatofiziologija, dijagnostičke procedure, epidemiologija i tretman neuroloških poremećaja: multidisciplinarni pristup".detaljnije>>

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.