Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 | Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


18.02.2008.
Novosti sa www.epssa.com.ba

Test iz krvi pruža ranu dijagnostiku karcinoma jajnika


NEW YORK (epssa-reuters) – Istraživači vjeruju da su otkrili prvi biomarkerski test koji precizno otkriva karcinom jajnika u ranoj fazi.

“Sposobnost da prepozna gotovo 100% novih tumora će imati glavni uticaj na visoku stopu smrtnosti uzrokovane ovim karcinomom”, izjavio je vodeći autor studije Dr. Gil Mor , sa medicinskog fakulteta Yale univerziteta, Connecticut. “Nadamo se kako će ovaj test postati standard u zdravstvu za žene prilikom rutinskih pregleda”.

Kroz studiju provedenu 2005, tim dr. Mor-a je prvo opisao kako panel biomarkera može otkriti fazu I i fazu II karcinoma jajnika. U trenutoj drgoj fazi testiranja istraživači su proširili panel sa 4 na 6 proteina i upotrijebili višestruki lančani sistem imunoodređivanja kako bi mjerili nivoe proteina u krvi. Ova mjerenja su provedena kod grupe od 156 pacijentica kojima je tek dijagnosticiran karcinom jajnika kao i kod 362 pacijenta kontrolne grupe.

Šest proteina obuhvaćenih testom jesu leptin, prolaktin, osteopontin, makrofagni inhibirajući faktor, faktor II rasta inzulina i CA-125. Ovi podaci su navedeni u februarskom izdanju Clinical Cancer Research (Klinička istra?ivanja karcinoma)

Pojedinačno, niti jedan od spomenutih markera nije mogao odrediti zdravi u odnosu na oboljeli uzorak, naveli su autori studije. Međutim prilikom praćenja svih 6 biomarkera test je imao osjetljivost 95,3% i specifičnost 99,4% u određivanju karcinoma jajnika .

Trenutno je u toku treća faza analize biomarkera.
 

 
 
 
    Kemikalije
 

 

SANOFI KUPUJE BIOMEDICU

BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt