Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


18.02.2008.
Novosti sa www.epssa.com.ba

BiH dobija Agenciju za lijekove

SARAJEVO (epssa) - Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji predviđa utemeljenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva u BiH. Predviđeno je da sjedište agencije bude u Banja Luci, nadzore laboratorije u Sarajevu, a glavni ured za farmakovigilancu u Mostaru.

Zakon regulira definiciju lijekova i medicinskih sredstava, proizvodnju, ispitivanje i promet lijekova i medicinskih sredstava, nadzor nad lijekovima, medicinskim sredstvima i pravnim osobama koje proizvode, ispituju ili obavljaju promet na veliko lijekovima i medicinskim sredstvima.
 

 
 
 
    Kemikalije
 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt