Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


JANUAR 2007.
Dani ishrane 2007

Podaci sakupljeni u toku Dana ishrane 2006 pokazali su da je malnutricija tj podhranjenost vezana za oboljenje uzrok produženom boravku u bolnicama u prosjeku za 6 dana i da je praćena sa četverostrukim povećanjem srtnosti.

Dan Ishrane u Evropi je veliki projekat u kom se prikupljaju informacije direktno od pacijenata o njihovoj ishrani tokom boravka u bolnici. Iniciran je od strane austrijskih istraživača uz pomoć nacionalnih koordinatora Evropskog udruženja za kliničku ishranu (ESPEN). Dan ishrane 2007 ima za cilj uključivanje više od 20000 pacijenata iz 1000 medicinskih centara u 31 državi. Namjera je da se skrene pažnja i poveća znanje o važnosti nutritivnog statusa i adekvatne ishrane u oporavku od bolesti. Konačni cilj je smanjenje oboljenja i dužine liječenje a time i troškova liječenja.

Ovo je prvi evropski projekat u kom se pacijenti intervjuišu sa standraizovanim obrascima na maternjem jeziku. Po prvi put se podaci uzimaju za pacijente u kućnoj njezi i intenzivnoj njezi

Neki od podataka studije su sljedeći:

  • 47% pacijenata je hospitalizirano sa znacima podhranjenosti vezane za oboljenje.

  • Samo jedna trećina pacijenata (38%) pojede sve što im je servirano. Jedna od posljedica navedenoga je produženje boravka u bolnici za 6 dana.

  • Svaki peti pacijent jede manje od četvrtine prinesene hrane ili čak ništa. 11% njih je izjavilo da im se hrana nije svidjela. Večina od 47% njih nije imala apetita ili su imali mučninu 14%. Uzrok tome su bili bolest sama po sebi ili stres zbog boravka u bolnici

  • Smanjeni apetit je vezan za povećanu smrtnost. Pacijenti sa adekvatnim unosom hrane imaju smrtnost od 1,3 %, oni sa polovinom normalnog unosa hrane imaju smrtnost od 2.4% dok je smrtnost od preko 5% evidentirana kod pacijenata čiji je unos hrane iznosio jednu četrvtinu normalnoga, odnosno potrebnoga unosa.

Obilježavanjem Dana ishrane na ovakav način namjerava se postići sljedeće:

  • Povećanje pažnja i znanja o značaju nutritivnog statusa za poboljšanje i ubrzanje oporavka od bolesti kod pacijenata, njihove obitelji i svh onih koji pružaju profesionalnu medicinsku njegu, kao i struktura i subjekata koji učestvuju u kreiranju zdravstvene politike i ekonomije.

  • Smanjenje tegoba pacijenata.

  • Smanjenja troškova u društvu.

  • Kontinuirane edukacije u medicinskim ustanovama i jedinicama.

  • Iniciranje istraživačkog projekta pod sloganom "Jelom protiv bolesti".

  • Isticanje praktičnih mogučnosti u vještačkoj ishrani.• 1. kongres gastroenterologa BiH

 

 
 
 
    Kemikalije
 

 

Oksidacija piruvata i Acetil-CoA

Krebsov ciklus, ciklus limunkse kiseline

Sir Hans Adolf Krebs

 

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2007, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt