Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


07.04.2009.
07. april - Svjetski dan zdravlja

Povodom 7. aprila, svjetskog dana zdravlja u Sarajevu je organizirana manifestacija "Partnerstvom do zdravlja". Manifestacija je održana na trgu ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu od 10 - 18 h, a pokrovitelj je bilo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo.
Prijatelj projekta i suorganizator skupa bio je Bosnalijek.

 

Ministarstvo zdravsva je zajedno sa nevladinim organizacijama koje se bave zdravstvenom edukacijom, prevencijom i promocijom zdravlja i zdravog načina života, organizovalo štandove na kojima su se prezentirali pojedini projekti.

 

Ispred štanda Medicinske asocijacije BIMA građani su mogli izmjeriti krvni pritisak i nivo šećera u krv

07.april 2009 godine je u svijetu obilježen kao međunarodni dan zdravlja. Prioritet aktivnosti Svetske zdravstvene organizacije u 2009. godini biće jačanje sposobnosti i spremnosti zdravstvenih sistema zemalja članica u vanrednim situacijama. Zemljotresi, poplave, olujni vetrovi, ratni sukobi, vanredne su situacije koje za zdravstveni sistem zemlje, predstavljaju težak izazov.
Teme predhodnih dana zdravlja:
2008.
– Zaštita zdravlja od štetnih utjecaja klimatskih promjena
2007.– Međunarodna zdravstvena sigurnost
2006.– Zajednićki rad za bolje zdravlje
2005.– Učiniti svaku majku i dijete bitnim
2004.– Sigurni putevi
2003.– Oblikujmo budućnost života: zdrava okolina za djecu
2002.– Pokret za zdravlje
2001.– Mentalno zdravlje: ne pravi izuzetke, usudi se da brineš
2000.– Sigurno darivanje krvi počinje od mene
1999.– Budite aktivni i kada starite
1998.– Sigurno majčinstvo
1997.– Nove zarazne bolesti
1996.– Zdravi gradovi za bolji život
1995.– Polio: borba za globalno istrebljenje

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva u periodu od 1992. - 1996. godine, Klinički centar "Koševo" je svakodnevno granatiran, bez obzira na obilježja i saznanja da se radi o zdravstvenoj ustanovi. Granatiranjem su potpuno uništene Ginekološko-akušerska i Pedijatrijska klinika sa pratecim sadržajima kao i Institut za fizijatriju na Ilidži. Institut za vaskularne bolesti i Psihijatrijska bolnica su devastirane nakon povlacenja agresora iz naselja Jagomir.
Ogromne štete su pretrpjele klinike na Koševu, na koje je palo preko 350 granata i drugih eksplozivnih naprava. Ukupne materijalne štete procjenjene su na 34.2% uništenih predratnih kapaciteta sa 1130 bolesnickih postelja, odnosno 38 miliona Eura.
Na lijecenju je smrtno nastradalo 5 pacijenata, direktnim pogocima granata u bolesnicke sobe, a na isti nacin je 19 pacijenata ranjen. (podaci sa kcus.ba) 

 

 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

MOŽDANI UDAR

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2009, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt