Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
Ishrana kod boelsti:
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |


09.01.2012.
Promocija knjige „Šta vidiš kada me vidiš“ autora Vehbije Peksina

IAGP - ANALYTIC GROUP SECTION i UDRUŽENJE GRUPNIH ANALITIČARA BiH
organizuju seminar pod nazivom " TRAUMA I GRUPNI IDENTITET"
Seminar održan 9. - 11. maja, 2014 u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu

FOTOGRAFIJE

PROGRAMME
Friday, 09. 5. 2014.

7.00 - 8.30 Registration
8.30 - 9.00 Opening
9.00 - 9.30 LECTURE – Ms. Esmina Avdibegović (BiH)
9.30 - 9.45 Discussion
9.45 - 10.00 Break
10.00 - 11.15 Large Group
11.15 - 11.30 Break
11.30 - 13.00 Small group
13.00 - 14.30 Lunch
14.30 - 16.00 Small Group
16.00 - 16.15 Break 16.15 - 16.45
LECTURE – Mr. Richard Beack (NY, USA)
16.45 - 17.00 Discussion
17.00 - 17.30 Break
17.30 - 18.45 Large Group
18.45 - 19.15 Promotion of the book by Ivan Urlić, Miriam Berger and Avi Berman „Žrtva, osveta i kultura oprosta“

Saturday, 10. 5. 2014.
9.00-10.30 Small group
10.30 -10.45 Break
10.45 -11.15 LECTURE - Ms. Regina Scholz (Dusseldorf)
11.15-11.30 Discussion
11.30-11.45 Break
11.45-13.15 Small group
13.15-14.30 Lunch
14.30-15.00 LECTURE - Mr. Ivan Urlic (Split)
15.00-15.15 Discussion
15.15-15.30 Break
15.30-17.00 Small group
17.00-17.30 Break
17.30-19.15 Large group
20.00 - Dinner

Sunday, 11. 5. 2014.
8.30- 10.00 Small group
10.00 -10.15 Break
10.15 -10.45 Evaluation
10.45-11.00 Break
11.00-12.15 Large group

  • Small groups English speaking conductors: Ms. Gerda Winter (Denmark) Ms. Regine Scholz (Germany) Mr. Richard Beck (USA)
  • Voditelji malih grupa na jezicima B/S/H: Ljiljana Moro (Croatia) Ms. Ljiljana Milivojevic (Serbia)
  • Large group English speaking conductors: Mr. Ivan Urlic (Croatia) Ms. Mina Gorgun (Turkey)
  

 

 


BOSNALIJEKU URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

BiH DOBIJA AGENCIJU ZA LIJEKOVE

INFARKT MIOKORDA

PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2017, by HealthBosnia.com, ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt