| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 20. juna 2000. godine
NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
19. sept 2000.

 

Ponovo je sarajevska Klinika za neurohirurgiju mjesto implementiranja novih stručno- medicinskih projekata. Prije godinu dana započeti projekat saradnje naših i švedskih neurohirurga se nastavlja, te ove godine poprima nove dimenzije. Naime, upravo je u toku odvijanje projekta implementiranja stereotaksične hirurgije u Sarajevu koji je materijalno potpomognut sredstvima Internacionalne organizacije za migracije i Švedskog migracionog ofisa.

Stereotaksična hirugija je neurohirurška procedura koja podrazumijeva tretiranje lezija lociranih duboko u mozgu, odnosno intrakranijalno, bez direktne vizuelne kontrole i bez ostećenja vitalnih moždanih struktura, a uz trodimenzionalnu navigaciju koja je omogučena komjuterskim preračunavanjem. Stereotaksija koristi izvana plasirani trodimenzionalni okvir baziran na Kartezijanskom (Cartesian) koordinatnom sistemu pomoću kojeg se, putem matematičkih modela, mogu apsolutno tačno i precizno lokalizirati i tretirati pojedine vazne regije unutar mozga čija veličina se izrazava u milimetrima.
Stereotaksija ima četiri glavna područja primjene:
1. Dijagnostička primjena podrazumijeva biopsije tumora i sličnih lezija
2. Terapijska prijemena znaći evakuacije cističnih tumora, hematoma i gnojnih kolekcija iz mozga, zatim implantaciju moždanih elektroda kod epilepsije, kao i transplantaciju u mozgu
3. Funkcionalna primjena obuhvata liječenje parkinsonizma, spasticiteta, te tretman bola, distonija i epilepsije, dok
4. Mikrohirurska primjena implicira lasersko ili neko drugo navođenje radi lakšeg lociranja lezija duboko u mozgu.

Tokom septembra u Sarajevo stižu dva eminenta profesora neurohirurgije iz Švedske: prof. dr. Erik Olof Backlund (Baklund) čija uža specijalnost je stereotaksična neurohirugija, te prof. dr. Jan Hillman ( Hilman) eminentni mikroneurohirurg i šef Neurohirurgije u švedskom univerzitetskom gradu Linkoping-u (Linčepingu).
Prof. Baklund, jedan od svjetskih priznatih lidera stereotaksične i funkcionalne neurohirugije kao i radiohirurgije, je osoba koje je prva u svijetu izvršila transplantaciju u mozgu kod živog čovjeka i koji je bio direktni sukcesor i učenik čuvenih neurohirurga Olivecrona (Olivekrona) i Leksell-a (Leksela). On je čovjek po kome su neurohirurski intrumenti, neophodni za stereotaksične proceduru, dobili svoje ime. Profesor Baklund ima namjeru da pomogne implementiranju stereotaksične hirurgije u Sarajevu i to zajedno sa našim neurohirurzima dr-om Kemalom Dizdarevićem, koji je educiran i treniran u području i mikroneurohirurgije i stereotaksične hirurgije, te sa dr. Merimom Omerhodzićem, koji je direktno zainteresiran za daljnje razvijanje stereotaksične hirurgije u Sarajevu i čije tehničko znanje i iskustvo u primjeni medicinskih tehnologija može značajno pomoći realiziranju ovog cilja. Pored toga značajno mjesto u budućem etabliranju stereotaksije u Sarajevo pripada i neuroradiolozima Kliničkog centra na čelu sa doktoricom Kadenić i doktoricom Merhemić, a svesrdnu pomoć zaživljavanju ovog projekta su pružili i pružaju naši istaknuti stručnjaci doc. dr. Kemal Čustović i prof. dr. Faruk Dalagija i doktorica Nermina Iblizović.
Treba napomenuti da ovo nije prvi kontakt Sarajeva sa stereotaksičnom hirurgijom. Neposredno prije odbrambenog rata dr. Jurisić je izveo nekoliko stereotaksičnih biopsija, ali ratna zbivanja su zaustavila tadašnja nastojanja koja se sada temeljnije i svestranije revitaliziraju uz dugoročnije projekcije njihove primjene i razvijanja.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.