| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk

"Prvi bosanskohercegovački workshop o stereotaksiji i funkcionalnoj neurohirugiji."
Neurohirurška klinika KCU Sarajevo
19. - 27. 09. 2000

19.09.2000 Stereotaksija pojam, razvoj i istorijat

Definicija stereotaksije

Riječ stereotaksija je kovanica nastala od grčke riječi stereo koja označava trodimenzionalno i latinske riječi tactus što znači dodirivati.
Pojam stereotaktična hirurgija označava metodu kojom se hirurški, bez vizuelne kontrole, pristupa na strukture smještene duboko u mozgu, . Predstavlja minimum invazivnu metodu i koristi se u dijagnostičke ili terapeutske svrhe.Najstariji okvir za stereotaksiju iz 1944.god


Savremeni Leksell-ov okvir za stereotaksiju

 

 

 

Organizatori workshopa
dr Kemal Dizdarević i dr Merim Omerhodžić
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealtBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.