| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Radovi iz oblasti bolesti srca i krvnih suda:

A NEW NONINVASIVE METHOD FOR THE LEFT VENTRICULAR DIMENSION AND EJECTION FUNCTION ASSESSMENT BY TWO ALGORITHMS
Huml D.; Beus-Huml M.

POJAVA ARITMIJA TOKOM ERGOMETRIJSKOG TESTIRANJA U KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA 1999.GOD.
B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

ASPIRIN THERAPY AND POSTOPERATIVE BLEEDING AFTER CORONARY ARTERY BY PASS GRAFTING
E. Mujicic, M. Kulic, F.Kucukalic, S.Straus, E. Donlic

ZNAČAJ KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA JUČER, DANAS I SUTRA U BiH I SVIJETU SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJE U TRANZICIJI
E. Raljević, A. Smajkić, M. Dilić, I. Jokić

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.