| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Radovi iz oblasti medicinske informatike:

PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNIH RAČUNARA
Omerhodžić M.; Omerhodžić E.; Dizdarević K.; Dalagija F.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.