| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |

Feljton. (francuski - feuilleton). 1.članak popularno-naučnoga ili literarnoga saržaja napisan živo i duhovito.
2. Neka vrsta novinarskoga materijala, štampana redovno u određenome stupcu.

(Izvor: B. Kljajić: Veliki riječnik stranih riječi, Zora, Zagreb, 1974)
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2009, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt